Novo mesto: Podpisana pogodba za projektiranje brvi v Irči vasi

Načrtovana brv preko reke Krke med Irčo vasjo in Bršljinom. (vir: MO Novo mesto)

V Novem mestu so podpisali pogodbo za projektiranje brvi, preko Krke med Irčo vasjo in Bršljinom. Vrednost investicije bo okoli milijon evrov, občina namerava brv postaviti do konca leta 2020.

Pogodbo za projektiranje v vrednosti 48 tisoč evrov (z davkom na dodano vrednost) sta v ponedeljek podpisala novomeški župan Gregor Macedoni in direktor inženirskega biroja Ponting Marjan Pipenbaher.

Mestna občina je sicer že pred časom izveda arhitekturni natečaj za postavitev te brvi. Nato so se stvari ustavile, ker je eden od lastnikov zemljišča v Bršljinu temu nasprotoval. Občina je nato začela s postopkom razlastitve, ki naj bi bil po Macedonijevih besedah končan v naslednjih mesecih.

Parcelacija, s katero je bila določena dostopna pot do brvi, je končana, začasna odločba pa omogoča tudi izvedbo potrebnih geoloških raziskav. Ob ugodnem razpletu postopka razlastitve bi projektiranju v drugi polovici letošnjega leta lahko sledil javni natečaj za izvajalca gradbenih del, gradnja brvi pa bi se tako lahko zaključila do konca prihodnjega leta.

Vrednost investicije v brv je ocenjena na dober milijon evrov. Občina namerava večji del tega pokriti s sredstvi iz evropskih skladov, ki jih Evropa preko mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) namenja naložbam v trajnostni razvoj mobilnosti.

Tehnične karakteristike načrtovane brvi

Projektanti so želeli z eno potezo, z minimalnim posegom v naravo, povezati bregova reke Krke. Pri tem so uporabili tehnologijo prednapete konstrukcije, na kateri bodo povezali montažne betonske elemente.

Iz natečajnega postopka je razvidno, da bo razpon brvi 125 metrov, s konstrukcijo debeline zgolj 42 cm na robu in le 17 cm v srednjem delu, z opornikoma, ki sta na obeh koncih mostu potopljena v brežini in na ta način povsem neopazna.

Več podatkov je na voljo tukaj: natecaji

Podobno rešitev načrtujejo tudi v Ločni, ob novem mostu v sklopu tretje razvojne osi, mestna občina pa dodatno brv načrtuje tudi v Kandiji, med izlivom Težke vode in Loko.

Načrtovana brv.

Ob podpisu pogodbe za projektiranje brvi.

A. L.