Novo mesto: Podelitev 53. Krkinih nagrad

Krka, nagrade

Krki so mladim raziskovalcem podelili Krkine nagrade za dodiplomske in podiplomske raziskovalne naloge. Predsednik uprave in generalni direktor Krke ter predsednik Častnega odbora Krkinih nagrad Jože Colarič in dr. Aleš Rotar, član Krkine uprave, direktor Razvoja in proizvodnje zdravil ter predsednik Sveta Sklada Krkinih nagrad, sta jih na slovesnosti izročila 33 mladim raziskovalcem.

Od tega jih je pet prejelo veliko Krkino nagrado. Ker so bile naloge, ki so prispele na razpis, zelo kakovostne, so študentom podelili tudi 29 Krkinih priznanj s posebno pohvalo in 46 Krkinih priznanj.

Med nagrajenci je kar 35 doktorjev znanosti. Osem nagrajencev – poleg petih prejemnikov velike Krkine nagrade še trije prejemniki Krkine nagrade – je rezultate svojega raziskovalnega dela predstavilo na simpoziju pred slovesno podelitvijo.

Doslej nagrajenih že 3110 mladih raziskovalcev

S Skladom Krkinih nagrad mladim raziskovalcem tlakujejo pot do novih znanstvenih dosežkov od leta 1971. Od takrat jih je Krkino nagrado prejelo že 3110.

Dr. Aleš Rotar, član uprave in predsednik Sveta Sklada Krkinih nagrad, je izpostavil: “Krkine nagrade imajo na poti mladih raziskovalcev posebno mesto. Nekaterim pomenijo vstop v poglobljeno raziskovalno delo, drugim pa nov dosežek v vrsti znanstvenih del.” Ob tem je dodal, da bomo tudi v prihodnje spodbujali in nagrajevali delo mladih ter skupaj z njimi razvijali nove izdelke in tehnologije.

Krkine nagrade so svojo vizijo in poslanstvo na več kot 50-letni poti še nadgradile ter v slovenski družbi postale zgled, kako mlade spodbuditi k raziskovalnemu delu. Osnovni cilj, privabiti v podjetje mlade in ambiciozne strokovnjake, so že pred veliko leti presegle. Kot je poudaril prof. dr. Franc Vrečer, član Znanstvenega odbora Sveta Sklada Krkinih nagrad: “Krkine nagrade so prerasle okvire podjetja in postale priznan institut, ki mlade spodbuja k raziskovalnemu in inovativnemu delu ter s tem popularizira znanost med njimi. Svoje mesto so našle tako med dijaki kot med študenti vseh študijskih stopenj.”

Pomembna je vloga mentorjev

Odziv na razpis za 53. Krkine nagrade je tudi letos izpolnil pričakovanja Znanstvenega odbora Sveta Sklada Krkinih nagrad. Število prijavljenih se povečuje in tako potrjuje, da so Krkine nagrade cenjene tako na srednjih šolah kot na univerzah.

Dijaki in študenti, ki so se prijavili na letošnji razpis, so odlično opravili svoje raziskovalno delo. Številne naloge imajo veliko znanstveno vrednost in so kakovosten prispevek k napredku področja, ki ga obravnavajo. Pri tem imajo pomembno vlogo mentorji, ki mlade motivirajo, jim pomagajo kritično in objektivno ovrednotiti znanstvene rezultate ter jih usmerjajo od prepoznave raziskovalnega problema do predstavitve rezultatov.

Krkine nagrade so tudi izjemna priložnost, da mladi svoje raziskovalno delo predstavijo javnosti. Njihovo poslanstvo je dati mladim raziskovalcem veljavo, jim pomagati do prepoznavnosti njihovih dosežkov in omogočiti razvoj v vrhunske strokovnjake.

Prejemniki velikih Krkinih nagrad za raziskovalno delo

dr. Aleša Dular Vovko, Fakulteta za farmacijoUniverza v Ljubljani

Mentorja: prof. dr. Franc Vrečer, dr. Grega Hudovornik

Trikratna Krkina nagrajenka se je v doktorski nalogi posvetila raziskavi kompaktiranja, ki je ena od tehnoloških poti za izdelavo tablet s podaljšanim sproščanjem. Tako kot diplomsko delo je tudi doktorat iz biomedicine na Fakulteti za farmacijo opravila v Krkinih laboratorijih, kjer s sodelavci razvija nova zdravila.

dr. Martina Durcik, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani

Mentorja: prof. dr. Lucija Peterlin Mašič, prof. dr. Tihomir Tomašič

Njeno osnovno raziskovalno področje je farmacevtska kemija. Posvetila se mu je na magistrskem študiju, še bolj poglobljeno pa na doktorskem študiju biomedicine. V doktorski disertaciji se je ukvarjala z razvojem protibakterijskih spojin, ki delujejo proti odpornim bakterijskim sevom.

dr. Samo Guzelj, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani

Mentor: prof. dr. Žiga Jakopin

V raziskovalnem delu v okviru doktorskega študija farmacevtskih znanosti se je ukvarjal z razvojem imunostimulansov – spojin, ki aktivirajo imunski sistem. Po petih letih raziskovanja je svoje znanje in izkušnje prenesel v industrijsko okolje, kjer dela kot raziskovalec v analitskem razvoju.

dr. Tina Kegl, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru

Mentorica: doc. dr. Anita Kovač Kralj

Po doktorskem študiju na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, kjer je tudi zaposlena, izobraževalno pot nadaljuje na Univerzi v Jaénu v Španiji. Ukvarja se z modeliranjem in optimizacijo zapletenih kemijskih, biokemijskih in fizikalno-kemijskih procesov v sodobnih inženirskih sistemih.

dr. Bruno Marinič, Laboratorij za kemijske raziskave, Univerza v Oxfordu

Mentor: prof. dr. Timothy J. Donohoe

Na Univerzi v Oxfordu je končal enoviti magistrski in doktorski študij organske kemije. Po doktoratu se je preselil na Univerzo v Cambridgeu, kjer dela na Corpus Christi Collegeu. Njegovo raziskovanje je osredotočeno na razjasnitev nastanka prvih bioloških polimerov.

Prejemniki Krkinih nagrad za dodiplomske in podiplomske raziskovalne naloge

dr. Jurij Aguiar Zdovc, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani

dr. Teja Brezovar, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani

dr. Evelin Gruden, Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana

dr. Špela Gubič, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani

dr. Tilen Kopač, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani

dr. Bernarda Majc, Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana

dr. Marjeta MencinBiotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

dr. Doroteja Novak, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani

dr. Kateřina Peterková, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani

dr. Tanja Potrč, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani

dr. Matic Proj, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani

dr. Kristijan Skok, Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru

dr. Anže ZupancFakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani

Tilen Burnik, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani

Tina CimpermanFakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani

Tina Černič, Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana

Katarina Fras, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Franjo Frešer, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru

Jan Hočevar, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani

Jan Jelen, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani

Anže Kastelic, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani

Tjaša Koželj, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani

Jerca Kristan, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani

Tjaša Mlakar, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani

Pina Osovnikar, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Tjaša Slak, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani

Urša ŠtefanFakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani

Julija Virant, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani

Prejemniki Krkinih priznanj s posebno pohvalo za dodiplomske in podiplomske raziskovalne naloge

dr. Leon Deutsch, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

dr. Tim Božič, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani

dr. Gorazd Koderman Podboršek, Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana

dr. Sebastjan NemecFakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani

dr. Nina Podjed, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani

dr. Tjaša Potočnik, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

dr. Matjaž Simončič, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani

dr. Spase Stojanov, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani

dr. Eva Španinger, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru

dr. Tomaž Trobec, Veterinarska fakulteta, Univerza v Ljubljani

dr. Angelika Vižintin, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Lara Bartol, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani

Anamarija Baruca, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani

Tjaša Damijan, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerza v Mariboru

Staš Gruden, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani

Vid Kavaš, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani

Kim Kneisel, Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto, Univerza v Novem mestu

Jure Lavrič, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani

Peter Mastnak-Sokolov, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani

Blaž Mihelič, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani

Tina Novak, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani

Maria Pesterean, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Žan Rekar, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani

Matic Šmigoc, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani

Aljaž Šporin, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru

Pia Štrukelj Pahović, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani

Ariana Šuštarič, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani

Dejan Temov, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani

Alen Vukovič, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Prejemniki Krkinih priznanj za dodiplomske in podiplomske raziskovalne naloge

dr. Petar Gidaković, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani

dr. Aleksandar Janev, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani

dr. Jure Loboda, Inštitut Jožef Stefan

dr. Tamara Polajžer, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

dr. Pia Pužar Dominkuš, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani

dr. Monika Sobočan, Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru

Špela Celcar, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerza v Mariboru

Anja Copot, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru

Aspasija Cvetkoska, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Martin Ćeranić, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru

Matej Dragovan, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani

Kati Florjančič, Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani

Krištof FortunaZala Teršek, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Ana Garmut, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru

Barbara Halas, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Lea Herakovič, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani

Nives Ileršič, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani

Luka Jamšek, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani

Luka Jedlovčnik, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani

Špela Jelen, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerza v Mariboru

Alenka Jerala, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Nuša Kelhar, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani

Špela Kert, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani

Maruša Klemenčič, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Polona Klemenčič, Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana

Sara Konček, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani

Mitja Kostelec, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani

Polona Kovačič, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru

Manca Kralj, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani

Kristjan Meža, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani

Lara Mihelič, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani

Monika Ostroško, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru

Tonja Petrovič Fras, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Sara Polajžer, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani

Petra Povše, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Benjamin Smajić, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani

Žan Smrekar, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru

Vladimir Smrkolj, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Vito Šuklje, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani

Irena TavčarKatja Vojkovič, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Denis Traven, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Lara Trnovec, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani

Staša Velcl, Tehniška univerza Gradec

Jona Žohar, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani

Vir: Krka

A. L.