Novo mesto: Po Belokranjski cesti pelje več kot 17.000 vozil dnevno

Fotografija je simbolična. (Gotna vas, Novo mesto)

Študije kažejo, da je pretok po Belokranjski cesti v Gotni vasi (Novo mesto) povprečno 10.141 vseh vozil dnevno. Za odsek Belokranjska cesta – križišče Žabja vas pa je povprečni promet celo preko 17.000 vozil dnevno. Krajani Gotne vasi pa bodo na semaforizirano križišče iz Jedinščice očitno čakali še nekaj časa. Leta 2016 so na mestni občini pristopili k izvajanju ukrepov za ugotavljanje upravičenosti postavitve semaforizacije, novembra 2017 so predvidevali v nadaljevanju pristopiti k izdelavi kapacitetne analize, kaj bo v 2018, pa se še ne ve. Odvisno od vprašanj.

Že novembra 2016 je novomeški občinski svetnik Borut Škerlj dal pobudo za vzpostavitev semaforiziranega križišča v Krajevni skupnosti Gotna vas, na križišču Belokranjske ceste z Jedinščico, pri trgovini Mercator. Takrat je zapisal, da je bila postavitev semaforja na državni cesti G2-105/0256 v Gotni vasi že predvidena v prvotnih načrtih, nato pa je bilo to umaknjeno. V tem delu se na Belokranjsko cesto sicer priključujejo vozila ne samo iz Jedinščice in ostalih bližnjih ulic, pač pa tudi iz Regrče vasi in ostalih tamkajšnjih ulic.

Leta 2016 pristopili – k izvajanju ukrepov za ugotavljanje …

Iz mestne občine so mu novembra 2016 odgovorili, da je občina že pristopila k izvajanju ukrepov za ugotavljanje upravičenosti postavitve semaforizacije na omenjenem križišču. Škerlj je nato po letu dni vprašal, kakšne so ugotovitve Mestne občine Novo mesto in kdaj se lahko pričakuje ureditev semaforiziranega križišča. Hkrati je dal pobudo za namestitev semaforja, ki se bo vključeval samo, če se bo na stranski smeri nahajalo vozilo, sicer ne.

Tokrat pa so mu iz občine odgovorili, da so v preteklem časovnem obdobju izvedli več meritev prometnega toka in pridobili podatke o hitrostih vožnje na obravnavanem odseku. Pojasnili so, da se merilno mesto za merjenje hitrosti nahaja 70 m pred križiščem, meri pa hitrosti vozil, ki prihajajo iz smeri Metlike. Hkrati so zapisali še podatek o povprečnem letnem dnevnem prometu, izračunanem na podlagi 6-mesečnih meritev. Ti za leto 2017 znašajo 10.141 vozil dnevno, v kar so zajete vse kategorije vozil.

Podatek smo dodatno preverili v kabinetu župana, kjer so to potrdili in dodatno zapisali, da po študiji ta podatek znaša celo preko 17.000 enot (vozil) povprečnega letnega dnevnega prometa, velja za odsek Belokranjska cesta – križišče Žabja vas.

Leta 2017: Predvidevajo pristopiti k izdelavi kapacitetne analize

Glede postavitve semaforiziranega križišča pri Mercatorju pa so novembra 2017 zapisali: “Mestna občina Novo mesto predvideva v nadaljevanju pristopiti k izdelavi kapacitetne analize in ugotoviti upravičenost rekonstrukcije priključka občinske ceste na glavno cesto, ki se lahko rekonstruira le s soglasjem Ministrstva za infrastrukturo, Direkcije za infrastrukturo RS. Takšno soglasje lahko izda Direkcija, če ugotovi, da ukrep ne bo imel škodljivih vplivov na zmogljivost  državne ceste in varnost prometa na njej.” Pod odgovor je podpisan Miloš Dular, vodja Oddelka za promet in mobilnost.

Razvidno je torej, da križišče še ne bo tako kmalu semaforizirano. V tem delu mesta sicer prebiva več tisoč prebivalcev.

C. R.