Novo mesto: Objavljena razpisa za najemna kadrovska stanovanja in stanovanja za mlade

Stavba na Glavnem trgu 2 v Novem mestu (vir: MO NM)

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Novo mesto je objavil javni razpis za dodeljevanje namenskih najemnih stanovanj mladim in mladim družinam ter javni razpis za dodelitev kadrovskih najemniških stanovanj.

Stanovanja se nahajajo v prenovljeni stavbi na Glavnem trgu 2, kandidati za najem pa lahko vloge stanovanjskemu skladu oddajo do 31. decembra 2023.

Predmet razpisa za oddajo kadrovskih stanovanj v najem sta dve stanovanji v prenovljenem večstanovanjskem objektu v starem mestnem jedru. Vsako stanovanje ima v pritličju shrambo, v stavbi je tudi dvigalo. Na razpis se lahko prijavijo prosilci, ki so ali bodo zaposleni v subjektih, kjer je ustanoviteljica oziroma večinska lastnica Mestna občina Novo mesto ali Republika Slovenija s sedežem v MONM in v društvih ter nevladnih organizacijah, ki delujejo v javnem interesu na območju naše občine.

Komisija za dodeljevanje kadrovskih stanovanj bo odločala o dodelitvi stanovanja predvsem glede na kadrovsko pomembnost osebe za delodajalca in Mestno občino Novo mesto. Več o pogojih javnega razpisa si lahko preberete v razpisni dokumentaciji.

Predmet razpisa za oddajo najemnih stanovanj mladim in mladim družinam so štiri stanovanja v 1. in 2. nadstropju prenovljenega večstanovanjskega objekta v starem mestnem jedru, stanovanja pa so velikosti od 58 m2 do 96 m2. Vsako stanovanje ima v pritličju shrambo, v stavbi je tudi dvigalo. Namenska najemna stanovanja so namenjena mladim, ki šele vstopajo na trg dela ter potrebujejo podporo pri procesu osamosvajanja in reševanju svojega stanovanjskega vprašanja.

Na razpis se lahko prijavijo prosilci, ki so na dan objave javnega razpisa stari vsaj 18 let in v letu objave javnega razpisa manj kot 30 let, ter mlade družine, pri kateri sta oba od staršev na dan objave javnega razpisa stara vsaj 18 let in v letu objave javnega razpisa manj kot 36 let. V teh starostnih okvirjih se kot mlada družina šteje tudi posameznica ali mlad par, ki v letu razpisa pričakuje rojstvo prvega otroka. Vloge prosilcev, ki izpolnjujejo pogoje, bodo točkovane po kriterijih razpisa, prosilci pa bodo glede na število zbranih točk uvrščeni na prednostno listo. Več o pogojih javnega razpisa si lahko preberete v razpisni dokumentaciji.

 

Vir: novomesto.si

A. L.