Novo mesto: Občinski svetniki soglašajo z imenovanjem dveh direktorjev

S seje mestnega sveta (arhiv

Novomeški občinski svetniki so na četrtkovi seji občinskega sveta dali soglasje in pozitivno mnenje k imenovanju direktorjev dveh zavodov v občinski lasti: za direktorja Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto so dali soglasje k imenovanju Luke Blažiča, h kandidaturi mag. Gregorja Sepaherja za direktorja RIC Novo mesto pa so sprejeli pozitivno mnenje.

Razpis za direktorja Knjižnice je bil objavljen 20. aprila 2018, bilo je več prijav, svet je nato s prijavljenimi opravil pogovore in z večino glasov izbral 39-letnega Luko Blažiča. Zapisali so, da je bil na delovno mesto izbran, ker je izmed vseh kandidatov pripravil najbolj kakovosten program dela. Občinska t. i. kadrovska komisija, ki jo vodi Boštjan Grobler, je nato na dopisni seji z večino glasov sprejela predlog in mestnemu svetu predlagala, naj podajo soglasje k imenovanju. Mandat traja pet let. Svet Knjižnice Mirana Jarca mora namreč pred imenovanjem pridobiti soglasje ustanovitelja, to je Mestne občine Novo mesto, mnenja občin, ki so s pogodbo prenesle opravljanje te dejavnosti na knjižnico in mnenje strokovnih delavcev knjižnice. Šele potem bodo na svetu javnega zavoda Blažiča lahko imenovali za direktorja.

Novaku se mandat izteče 1. oktobra 2018

Knjižnico od 1. oktobra 2013 vodi Borut Novak, v Novem mestu znan tudi kot nekdanji komandir novomeške policijske uprave, nekdanji direktor občinske uprave in nekdanji direktor Komunale Novo mesto. Na mesto v Knjižnici je glede na javno objavljene podatke prišel z mesta direktorja Zarje. Mandat mu poteče 1. oktobra 2018. Po neuradnih podatkih naj bi se Novak upokojil in naj ne bi več kandidiral za vodilnega v knjižnici.

Luka Blažič (vir: Twitter)

Kdo je Luka Blažič? Od 1. maja 2018 je vršilec dolžnosti direktorja Zavoda Situla, pred tem je bil direktor od leta 2010 dalje. Maja letos pa so mu podaljšali mandat do 30. novembra 2018. Iz javno dostopnih podatkov (Ajpes) je razvidno, da Luka Blažič deluje tudi kot samostojni podjetnik, z naslovom Rdeča pesa, poslovno in podjetniško svetovanje Luka Blažič, s. p. Sedež dejavnosti ima registriran na istem naslovu kot Zavod Situla, kjer je direktor (Dilančeva 1). Z Zavodom Situla sta bila povezana tudi novomeški župan Gregor Macedoni in predsednik t. i. kadrovske komisije na mestni občini Boštjan Grobler.

Glede na javno dostopne podatke je Blažič leta 2014 diplomiral na Fakulteti za družbene vede, naslov njegove diplomske naloge je bil Vloga socialnega marketinga pri oblikovanju socialnih politik. Leta 2016 pa je na isti fakulteti zagovarjal še magistrsko delo z naslovom Marketinško upravljanje mestnih jeder v Sloveniji.

Zavod Situla, s polnim imenom Zavod DNŠ za varovanje kulturne dediščine, turizem in kulturo, ki ga od leta 2011 vodi Luka Blažič, ima 5 zaposlenih, ker delujejo kot zavod, pa prihodki javno niso dostopni. Zadnji dve leti niso dostopni niti prihodki Blažičevega s. p-ja, kar nakazuje na možnost izbire po sistemu normiranca.

Knjižnica Mirana Jarca je imela lani 1,462 milijona evrov prihodkov, 10.548 evrov presežka in 42 zaposlenih.

Pozitivno mnenje Sepaherju za RIC

Občinski svet je podal pozitivno mnenje k imenovanju mag. Gregorja Sepaherja za direktorja javnega zavoda Razvojno izobraževalnega centra (RIC) Novo mesto.

Ponovljen razpis za direktorja je bil na spletni strani Zavoda za zaposlovanje objavljen 3. maja 2018, na razpis sta se prijavila dva kandidata, nato pa je bila vloga enega kandidata zaradi neizpolnjevanja pogojev zavrnjena. Iz javno dostopnega gradiva ni razvidno, kdo je to bil. Svet zavoda RIC je nato 12. junija mestno občino kot ustanoviteljico pozval k podaji mnenja k imenovanju edinega kandidata, mag. Gregorja Separharja, ki izpolnjuje vse pogoje. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki jo vodi Grobler, je nato zapisala, da so predhodno pridobili mnenje pristojnega urada občinske uprave in s kandidatom opravili poglobljeni razgovor, nato pa so občinskemu svetu predlagali, da poda pozitivno mnenje.

mag. Gregor Sepaher (vir: Sobivamo.si)

Kdo je Sepaher? Trenutno je vršilec dolžnosti direktorja RIC-a, na to mesto je bil imenovan s 1. oktobrom 2017, z mandatom eno leto oziroma do 30. 9. 2017. Spomnimo, da se je Sepaher, ki je bil že pred tem zaposlen v RIC-u, na razpis za direktorja prijavil že lani, nato pa so nastali zapleti, ker naj bi si nekateri vodilni v občini na tem mestu želeli kandidatko, ki naj ne bi izpolnjevala pogojev. Po zapletih so Sepaherja imenovali za vršilca dolžnosti, zdaj pa naj bi bil imenovan za direktorja za naslednjih pet let, če mu bo pozitivno mnenje dalo še pristojno resorno ministrstvo.

RIC je od 1. novembra 2007 vodila Marjeta Gašperšič, ki jo je Sepaher tudi nasledil, Gašperšičeva pa je ostala zaposlena v RIC-u.

Sepaher je leta 2003 z nalogo Cilji komuniciranja diplomiral na novomeški Fakulteti za upravljanje, poslovanje in informatiko, leta 2017 pa magistriral na Fakulteti za informacijske študije (FIŠ). Naslov njegovega magistrskega dela je bil Zagotavljanje kakovosti v RIC.

RIC Novo mesto, ki deluje v t. i. rumeni kocki pri Tušu, za kar občina plačuje pregrešno visoko mesečno najemnino, je imel lani 937.054 evrov prihodkov, 5.168 evrov presežka in 29 zaposlenih.

C. R.