Novo mesto: Občinska sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva

Vir: KS Dolž

Novomeška občina je objavila razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja za leto 2023, okvirna sredstva so do 125 tisoč evrov.

Zainteresirani lahko vloge oddajo v občinski sprejemni pisarni na Seidlovi cesti 1, 8000 Novo mesto ali jih pošljejo priporočeno po pošti do vključno 14. aprila 2023.

Sredstva je možno pridobiti za:

  • posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
  • urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov,
  • pomoč za zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč,
  • pomoč za plačilo zavarovalnih premij,
  • pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih,
  • pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji,
  • podporo delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja.

Več informacij, vloga za prijavo, izjava za društva ter zahtevki za izplačilo so na voljo na spletni strani mestne občine.

M. D.