Novo mesto: Občinska seja v znamenju kadrovskih zadev

Druga redna seja novomeškega mestnega sveta (vir: MO NM)

Včerajšnja druga redna seja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto v tem mandatu je minila v znamenju kadrovskih zadev. Župana Mestne občine Novo mesto Gregorja Macedonija je v občinskem svetu zamenjal Primož Kobe (LGM), znana pa je tudi nova sestava devetih delovnih teles. 

Naslednja kandidatka na Listi Gregorja Macedonija je bila sicer Klara Golić, ki pa je Občinski volilni komisiji podala izjavo, da ne sprejema funkcije članice občinskega sveta. Naslednji kandidat je bil Kobe.

Komisijo za statut in poslovnik bodo v tem mandatu sestavljali: predsednica Eva Filej Rudman in člani Marko Dvornik, Martin Kobe, Uroš Lubej, Renata Pavlin in Sara Tomšič.

Komisija za medobčinsko in mednarodno sodelovanje: Matjaž Pavlin (predsednik) in člani Bojan Avbar, Marko Dvornik, Andrej Kastrevec, Rok Kekec, Darja Marjanović in Slavko Matko.

Komisija za priznanja in nagrade: Janez Povh (predsednik) in člani: Bojan Kekec, Martin Kobe, Primož Kobe, Mitja Sadek, Eva Somrak in Srečko Vovko.

Komisija za vloge in pritožbe: Boštjan Grobler (predsednik) in člani: Uroš Lubej, Maja Osterman, Kaja Papić in Tomaž Slak.

Odbor za družbene dejavnosti: Vida Čadonič Špelič (predsednica) in člani: Ana Bilbija, Alenka Kopina, Žiga Papež, Sonja Simčič, Radovan Trifković, Jiří Volt, Srečko Vovko in Maja Žunič Fabjančič.

Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet: Tomaž Levičar (predsednik) in člani: Primož Kobe, Peter Kostrevc, Urban Kramar, Slavko Matko, Boštjan Pucelj, Rok Račečič in Mateja Rožič.

Odbor za davčno politiko, proračun in finance: Vesna Vesel (predsednica) in člani: Franc Bačar, Marjan Erpe, Anton Golob, Andrej Kastrevec, Urška Kovačič in Mario Krapež.

Odbor za gospodarstvo: Adolf Zupan (predsednik) in člani: Jasna Kos Plantan, Branko Kovač, Boštjan Kovačič, Janez Murn, Žiga Papež, Matjaž Pavlin, Andrej Redek in Matija Škof.

Odbor za spremljanje položaja romske skupnosti: Jasna Kos Plantan (predsednica) in člani: Mojca Ferfolja, Peter Kostrevc, Ivan Kralj, Tomaž Levičar, Bernard Mlakar, Duško Smajekain Dimitrij Zupančič.

Svetniki so za nadomestnega predstavnika ustanovitelja v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Otočec za preostanek mandatne dobe imenovali Tihomirja Troho in za nadomestnega člana nadzornega sveta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto za preostanek mandatne dobe Roberta Sotlerja.

Občinski svet je kot predstavnika ustanovitelja v svetu javnega zavoda Razvojno izobraževalnega centra (RIC) Novo mesto za mandatno dobo štirih let potrdil Janeza Pezlja in Jožefo Šepetavc.

Pozitivno mnenje o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Bršljin so podali dr. Rocku Finalu, Ireni Gole in Nataliji Globevnik, kateri daje prednost pri imenovanju.

Svetniki so podali pozitivno mnenje tudi o Alenu Pustu, kandidatu za pomočnika direktorice na Centru za socialno delo Dolenjska in Bela krajina na enoti Novo mesto za mandatno obdobje petih let.

Vir

Prihodnja redna seja občinskega sveta je sklicana za četrtek, 26. januarja – Seje

M. D.