Novo mesto: Občina zagotovila 2000 zaščitnih mask za najranljivejše skupine občanov

Obrazne zaščitne maske.

Mestna občina Novo mesto je pridobila 2000 zaščitnih mask za večkratno uporabo, ki bodo prek krajevnih skupnosti razdeljene med najranljivejše občane, to so med starejše in kronično bolne, ki si potrebne zaščitne opreme ne morejo zagotoviti.

Maske so predstavnikom krajevnih skupnosti na voljo v občinskem štabu civilne zaščite, vsaka izmed krajevnih skupnosti pa bo prejela sorazmerno število mask glede na število prebivalcev.

Mestna občina poziva predsednike krajevnih skupnosti in člane svetov, da zagotavljanje in razdelitev mask organizirajo v skladu s trenutno veljavnimi ukrepi za zajezitev epidemije.

Hkrati iz občine sporočajo, da so zaščitne maske za ostale občane na voljo v lekarnah, te je treba kupiti.

Štab civilne zaščite MONM bo zaščitno opremo sicer še naprej prioritetno zagotavljal za potrebe Doma starejših občanov Novo mesto, humanitarnih organizacij in javnih služb, so še sporočili iz novomeške občine.

C. R.