Novo mesto: Občina se trudi redno zagotavljati dodatne oddelke za sprejem otrok med letom

(vir: pixabay.com)

V Mestni občini Novo mesto se trudijo, da med letom sproti zagotavljajo dodatne oddelke za sprejem otrok v vrtec. Ob tem sicer poudarjajo, da za čisto vsakega otroka na želeni datum težko zagotovijo varstvo, še posebno v primerih, ko so pričakovanja staršev povezana s točno določeno lokacijo vrtca.

Na mestni občini navajajo, da dosledno spremljajo stanje na tem področju in po potrebi med letom sproti odpirajo dodatne oddelke.

“V zadnjem šolskem letu smo v Vrtcu Pedenjped odprli polovični medletni oddelek v decembru 2023 in ga potem v januarju letos razširili v celega ter dodatno ravno ta mesec še enega. V Vrtcu Ciciban je bil januarja letos odprt medletni oddelek v enoti Bibe in februarja letos še en medletni oddelek v enoti Labod. Trenutno potekajo aktivnosti še za odprtje petega medletnega oddelka, v kolikor bo zadosten interes staršev,” so povedali za STA.

Ob tem poudarjajo, da so pri rednih septembrskih vpisih otrok v vrtce vedno sprejeti vsi otroci, katerih starši izkažejo potrebo za vpis, “v medletnem obdobju pa čisto vsakemu otroku na želeni datum težko zagotovimo varstvo, še posebno v primerih, ko so pričakovanja vezana tudi na točno določeno lokacijo vrtca”.

V novomeški občini so v teku tudi novi projekti na področju predšolske vzgoje, ki bodo omogočili dodatne prostorske zmogljivosti.

Med drugim je trenutno v objavi javno naročilo za vrtec v Gabrju, načrtujejo tudi širitev Vrtca Ciciban v enoti Labod s štirimi oddelki.

M. D.