Novo mesto: Občina podelila nagrade in priznanja za leti 2019 in 2020

Nagrajenci leta 2019.

V četrtek sta v Jakčevem domu potekali podelitvi nagrad in priznanj Mestne občine Novo mesto za leti 2019 in 2020. Na podelitvah, ki sta bili v preteklih mesecih večkrat prestavljeni zaradi epidemioloških razmer, je nagrade prejelo 8 nagrajencev za leto 2019 in 5 nagrajencev za leto 2020.

Občinski nagrajenci za leto 2019 so: prof. dr. Stane Granda, Gregor Kavčič, Marta Medle, Nataša Mirtič, Maksimilijan Starc, Jožefa Rolih, Frančiškanski samostan Novo mesto in Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto

Občinski nagrajenci za leto 2020 so: Janez Penca, Alojzij Medle, Jasna Dokl Osolnik, Darinka Smrke in Hamo Čavrk.

Prireditvi sta izjemoma potekali v ožjem krogu brez občinstva, nagrajence je nagovoril župan Gregor Macedoni in se jim zahvalil za njihovo neomajnost pri prostovoljnem, humanitarnem, izobraževalnem in ljubiteljskem delu, nato pa skupaj z Bojanom Kekcem, predsednikom Komisije za priznanja in nagrade, podelil nagrade in priznanja.

Program sta popestrili glasbeni točki v izvedbi Matije Forjana in Aše Slapnik.

Listino častnega občana Mestne občine Novo mesto za leto 2019 je za življenjsko delo in pomembne trajne raziskovalne, pedagoške in znanstvene dosežke s področja zgodovine prejel prof. dr. Stane Granda.

Med nagrajenci občinskih nagrad za leto 2019 sta bila nagrade deležna tudi Gregor Kavčič za pomembnejše trajne uspehe na področju ortopedije ter za pomemben prispevek k razvoju zdravstvene obravnave pacientov s področja ortopedije in Marta Medle za pomembnejše trajne uspehe na humanitarnem področju. Trdinovi nagradi sta za pomembnejše trajne uspehe na kulturnem in literarnem področju ter za pomemben prispevek k širjenju in poznavanju različnih oblik kulture prejela Maksimilijan Starc in Nataša Mirtič za pomembnejše trajne uspehe na področju grafične likovne umetnosti, z grbom Mestne občine Novo mesto pa so bili nagrajeni Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto za dolgoletne uspehe pri zastopanju interesov obrtnikov in podjetnikov ter za uspešno spodbujanje razvoja podjetništva, Frančiškanski samostan Novo mesto za dolgoletne uspehe in pomemben prispevek na duhovnem, kulturnem in izobraževalnem področju ter Jožefa Rolih za dolgoletno delo in uspehe na področju prostovoljstva in humanitarne dejavnosti.

Nagrajenci za leto 2020

Nagrajenci leta 2020

Listino častnega občana Mestne občine Novo mesto za leto 2020 je za življenjsko delo in dosežene pomembnejše trajne uspehe na področju športa, športne publicistike ter prevajalstva prejel Janez Penca, nagrade Mestne občine Novo mesto pa so bile podeljene Alojziju Medletu za dolgoletne uspehe, predano in zavzeto delo na področju ljubiteljskega športa, Darinki Smrke za dolgoletne uspehe in predano delo na področju prostovoljstva ter promocije zdravega življenjskega sloga in Jasni Dokl Osolnik za pomembnejše trajne uspehe na področju športne gimnastike ter muzejske dejavnosti. Trdinovo nagrado za pomembnejše trajne uspehe na področju grafične likovne umetnosti je prejel Hamo Čavrk.

V čast nagrajencev občinskih priznanj in nagrad, tako tistih za leto 2020 kot tudi vseh, ki so bili nagrajeni za leto 2019, je Mestna občina Novo mesto na Glavni trg pred mestno hišo postavila posebno razstavo, v okviru katere so opisani dosežki nagrajencev, s to gesto pa želijo izpostaviti vse njihove pomembne prispevke za občane in lokalno skupnost.

Vir: Mestna občina Novo mesto, foto Robert Kokol (Foto Asja)

M. D.