Novo mesto: Ob morebitnem hujšem potresu ogroženih 24 objektov

Novo mesto

Mestna občina Novo mesto še nima izdelane analize potresne ogroženosti stavb, ta bo narejena v okviru Načrta zaščite in reševanja v primeru potresa na območju občine, je razvidno iz odgovora občinske uprave na eno izmed svetniških vprašanj.

Iz podatkov o delno izdelani oceni poškodovanosti oziroma ogroženosti ob močnejšem potresu (za nekatere stavbe) pa je razvidno, da se hujša poškodovanost predvideva pri 24 objektih v mestu in bližnji okolici.

Po delno izdelani oceni se hujša poškodovanost objektov predvideva pri 24 objektih, pri vseh po stopnji D4 – zelo huda poškodovanost pri intenziteti potresa VIII EMS):

  • 3 objekti na Glavnem trgu (št. 8, 18 in 30)
  • 2 objekta v Klemenčičevi ulici (št. 3 in 4) – stanovanjska bloka
  • 5 objektov na Mestnih Njivah (št. 5, 6, 7, 8, 9, 10) – stanovanjski bloki
  • 8 objektov v ulici Nad mlini (48, 50, 54, 58, 60, 62, 64 in 66) – stanovanjski bloki
  • Pristava
  • Sokolska ulica 1
  • Vrh pri Ljubnu 13
  • Zagrad pri Otočcu 1
  • Interna bolnišnica Novo mesto, Kandijska cesta
  • Grad Grm Novo mesto

Na občini dodajajo, da so za ureditev in varnost načeloma odgovorni lastniki objektov.

Intenziteta potresa VIII EMS pomeni: Mnogi ljudje s težavo lovijo ravnotežje. Pojavijo se velike razpoke na stenah mnogih stavb. Pri posameznih dobro grajenih navadnih stavbah se porušijo stene, slabo grajene stavbe se lahko porušijo.

Za primerjavo: Rušilen potres ima intenziteto IX. Več o tem lahko preberete tukaj: gov.si

Na občini navajajo, da so bili podatki o ogroženosti stavb pridobljeni s pomočjo aplikacij POTROG, ki bile razvite v sklopu projektov, financiranih s strani Ministrstva za obrambo, Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje – URSZR.

Aplikacije uporabljajo podatke iz različnih virov (CRP, AJPES,PLDP, EHIŠ …) in poenostavitve, ki so privzete na podlagi izdelanih strokovnih podlag. Pri tem na občini opozarjajo, da so pri ocenah možna tudi manjša odstopanja, saj na primer prenove v določenih primerih še niso zavedene v sistemu.

Praviloma pa se podatki o nepremičninah črpajo iz registra nepremičnin REN 2018. Projekt je zaživel v letu 2011, zadnja nadgradnja sistema pa je bila izvedena v letih 2019/2020. Izvajalci projekta so bili Inštitut za vodarstvo, Agencija RS za okolje in Zavod za gradbeništvo Slovenije.

Na občini dodajajo, da bodo stavbe, ki bi ob močnejšem potresu doživele hude poškodbe (D4 – zelo huda poškodovanost  in D5 – porušitev) vključene v oceno ogroženosti zaradi potresa na območju občine, ko bo ta pripravljena.

Za nekaj večstanovanjskih objektov (ti niso zajeti v gornji seznam) je sicer predvidena obsežna do huda poškodovanost (D3) in začasna neuporabnost objekta, vendar pa ti zaenkrat še niso vključeni v oceno, saj ne predstavljajo večje in takojšnje nevarnosti porušitve.

Vir: novomesto.si

M. D.