Novo mesto: Novi meščani, nova ulica

Vizualizacija nove soseske. (Vir: Dolnov)

Novomeški občinski svetniki bodo na prihodnji seji obravnavali predlog, po katerem bo Novo mesto dobilo novo ulico, poimenovano po Tonetu Pavčku. Z novimi objekti, stanovanji in stanovalci v Mrzli dolini, teh bo okoli 500, bodo predvidoma dobili tudi novo ulico – Ulico Toneta Pavčka.

Iz gradiva za 27. sejo občinskega sveta, sklicano za 1. februar 2018, je razvidno, da se zaključuje gradnja prvega od več večstanovanjskih objektov na območju Mrzle doline – zahod, v soseski Drska – Brod. Objekt bo imel dva vhoda, v 52 stanovanjih bo prebivalo med 150 in 200 prebivalcev. Ko bo to področje, kjer je predvidenih več tovrstnih objektov, zgrajeno dokončno, bo to področje imelo okoli 500 prebivalcev.

Zaenkrat je dostop do območja predviden iz ulice Brod, ki je nastala iz historične predmestne obcestne vasi z dostopom do reke Krke. Zaradi pozidave in dozidave pa je preglednost in orientacija v ulici Brod otežena. Zato v mestni občini za boljšo orientacijo za okoli 500 novih prebivalcev predlagajo poimenovanje nove ulice. Če bo občinski svet to potrdil, kakor se to pričakuje, bodo novim stanovalcem v prvi stanovanjski blok že ob vselitvi dodelili nove hišne številke in naslove.

Po potrditvi odloka bo ta objavljen v Dolenjskem uradnem listu.

Predvideni potek Ulice Toneta Pavčka z odcepom iz ulice Brod v 1. fazi in odcepom od
neizvedene ulice Na Dragah v 2. fazi. (Vir: Mestna občina Novo mesto)

 

Zaradi krakov ulice Brod je orientacija v prostoru otežena. (Vir: Mestna občina Novo mesto)

Pozitivno mnenje k predlaganemu imenovanju nove ulice z imenom Ulica Toneta Pavčka v naselju Novo mesto je Geodetski zavod RS (Gurs) dal 24. novembra 2017. Pozitivno mnenje k poimenovanju ulice je nato dala tudi Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen pri Gursu.

Tone Pavček, slovenski pesnik, esejist, prevajalec in urednik, se je leta 1928 rodil v Šentjuriju pri Mirni Peči, umrl je leta 2011, živel je v Ljubljani, pokopan pa je na Žalah. Za častnega občana Novega mesta je bil imenovan leta 1992.

A. L.