Novo mesto: Nova študijska področja na Fakulteti za informacijske študije

Fakulteta za informacijske študije (FIŠ) v Novem mestu, v Bršljinu (vir: arhiv)

Vlada je določila besedilo predloga odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakultete za informacijske študije v Novem mestu in ga bo v obravnavo in sprejetje predložila Državnemu zboru Republike Slovenije.

Z Odlokom se omenjeni fakulteti dodajajo nova študijska področja, in sicer: Poslovne in upravne vede, Naravoslovje, matematika in statistika, Informacijske in komunikacijske tehnologije ter  Transport, varnost, gostinstvo in turizem.

Fakulteta za informacijske študije je prvi steber javnega visokega šolstva v regiji Jugovzhodna Slovenija, saj je prva fakulteta v Novem mestu. Je tudi prva javna fakulteta izven okvira katere od slovenskih univerz. Ustanovljena je bila po Odloku o ustanovitvi Fakultete za informacijske študije v Novem mestu, katerega je 24. junija 2008 sprejel Državni zbor Republike Slovenije.

Dekan fakultete je prof. dr. Matej Makarovič.

Več o FIŠ je dostopno tukaj: FIŠ – Fakulteta za informacijske študije 

M. D,