Novo mesto: Na slavnostni akademiji podelili nagrade in priznanja za leto 2018

S slavnostne akademije ob občinskem prazniku in podelitvi nagrad ter priznanj.

V petek je v Kulturnem centru Janeza Trdine potekala tradicionalna slavnostna akademija v počastitev občinskega praznika Mestne občine Novo mesto s podelitvijo nagrad in priznanj za leto 2018.

Nagrado Mestne občine Novo mesto so prejele Nežka Ivanetič, Danica Rangus in Marija Jerele. Trdinovo nagrado je prejel Samo Kralj, grb mestne občine pa Frančiška Vovk.

Nežka Ivanetič je upokojena nekdanja dolgoletna direktorica novomeške enote Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Nagrado mestne občine je prejela za dolgoletno požrtvovalno delo na področju prostovoljstva in izboljšanje položaja starejših, invalidov in upokojencev. Predlagatelj nagrade je bil Mestni odbor DeSUS Novo mesto.

Danica Rangus je občinsko nagrado prejela za pomembnejše trajne uspehe na vzgojno-izobraževalnem področju. Predlagateljica je bila Osnovna šola Center.

Predlagatelj za nagrado Marije Jerele je bil Alojz Bojanc, nagrado pa je prejela za dolgoletna prizadevanja in uspehe na področju ljubiteljske glasbene dejavnosti in prostovoljstva ter za pomemben prispevek k ohranjanju ljudske pesmi.

Samo Kralj je Trdinovo nagrado prejel za pomembne trajne uspehe na področju likovne umetnosti in izviren pristop k umetniški dokumentarni publicistiki. Predlagatelj nagrade je bilo Društvo Novo mesto.

Grb Mestne občine pa je prejela Frančiška Vovk, in sicer za dolgoletna prizadevanja in uspehe na področju planinstva in prostovoljstva. Predlagateljica nagrade je bila Krajevna skupnost Majde Šilc.

Skladno s pravilnikom o priznanjih in nagradah mestne občine so prejemniki nagrade Mestne občine Novo mesto in Trdinove nagrade prejeli še denarne nagrade v višini dveh povprečnih bruto plač v Republiki Sloveniji za preteklo leto.

Nagrajence je na soglasno potrjen predlog Komisije za priznanja in nagrade z dne 5. februarja 2019 na seji občinskega sveta, ki je bila 14. marca 2019, potrdil mestni občinski svet.

Nagrade in priznanja so nato podelili na slavnostni akademiji, ki je bila v petek, 5. aprila 2019.

V okviru slavnostne akademije je potekal tudi bogat kulturni program, ki ga je soustvarjalo kar 130 pevk in pevcev Novomeškega mladinskega zbora, ki združuje učence in pevce Glasbene šole Marjana Kozine in osnovnih šol Grm, Center, Drska, Stopiče, Šmihel in Bršljin.

Projektni zbor je nastal na pobudo novomeške izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, saj želijo širši javnosti predstaviti izjemno bogato zborovsko poustvarjanje mladih, ki je v Novem mestu zelo številčno in kakovostno. Posebno pozornost so namenili izboru skladb, ki so jih izbrali iz bogate zakladnice slovenskih skladateljev in besedilopiscev.

Nagrajenci z novomeškim županom (foto: MO NM)

C. R.