Novo mesto: Na Seidlovi cesti ob sanaciji brežine delna zapora

Seidlova cesta pod brežino, Novo mesto. (vir: MO NM)

Na brežini nad krajšim odsekom Seidlove ceste se bo jutri, v ponedeljek, 22. aprila 2024, začela sanacija pobočja, odstranjevanje nestabilnega rastja in gradnja kamnitega opornega zidu.

 

Dela, s katerimi bodo novomeško prometno vpadnico preventivno zaščitili pred padajočim kamenjem in zemljino, bo od 22. aprila do 6. julija 2024 spremljala delna zapora Seidlove ceste. Promet bo med Plavo laguno in križiščem s Koštialovo ulico potekal izmenično enosmerno.

Ob izvedbi za okolico nevarnejših del bodo na Seidlovi cesti vzpostavljene tudi kratkotrajne 15-minutne popolne zapore, ki so predvidene izven prometnih konic med 22. in 26. aprilom ter med 27. majem in 7. junijem 2024.

Ureditev brežine nad Seidlovo cesto bo obsegala izgradnjo kamnitega opornega zidu v dolžini 80 metrov in višini 5 metrov, nad zidom bo urejena tudi varnostna ograja, za projekt bomo namenili 200.000 evrov. V času del bo poleg delne zapore in kratkotrajnih popolnih zapor Seidlove ceste onemogočen tudi dostop do pločnika pod brežino, sprehajalci bodo preusmerjeni na površine za pešce na nasprotni strani ceste.

M. D.