Novo mesto: Na ogled izbrana arhitekturna rešitev bazenskega kompleksa v Češči vasi

Vizualizacija izbrane arhitekturne rešitve za bazen v Češči vasi.

V Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto je do 16. oktobra 2020 odprta razstava z izbrano arhitekturno rešitvijo bazenskega kompleksa v Češči vasi. Razstavo so odprli v sredo, predstavljena je izbrana arhitekturna rešitev za bazenski kompleks v okviru športno rekreacijskega parka.

Javni, projektni, dvostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije je novomeška občina na portalu e-naročanje objavila že ob koncu lanskega letam, rezultate natečaja pa 23. aprila letos.

Iz dosjeja javnega naročila (tukaj) je razvidno, da so prejeli 15 predlogov, med katerimi je komisija izbrala šest predlogov. Prvi trije so prejeli nagrade v višini: 8200, 6560 in 4920 evrov bruto, naslednji trije pa priznanja po 2460 evrov bruto bruto.

Zmagovalec natečaja in prejemnik nagrade v višini 8200 evrov je bilo podjetje Enota, projektiranje, d. o. o., Ljubljana.

Drugo nagrado (6560 evrov) je prejel natečajni elaborat avtorjev Ravnikar Potokar arhitekturni biro, d. o. o., Ljubljana.

Tretjo nagrado in 4920 evrov pa je prejel natečajni elaborat Arhitekturno projektiranje Abiro Nemec, Zdenko Nemec, s. p., Koper.

Člani ocenjevalne komisije so bili: Aleš Žnidaršič (predsednik in predstavnik Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS), predstavniki občine so bili: Tomaž Slak (namestnik predsednika), Gregor Macedoni (član), Iztok Kovačič (član) in Idir Turato (član).

Več o izbranih rešitvah s projekcijami je na voljo tukaj

Iz razpisa za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije, kjer je bilo izbrano ljubljansko podjetje Enota projektiranje, je razvidno, da ima Mestna občina Novo mesto z izgradnjo bazenskega kompleksa v Češči vasi namen zagotoviti osnovne pogoje za razvoj razvoj športnih plavalnih klubov in izvedbo tekmovanj, omogočiti pogoje za širjenje plavalne kulture ter realizacijo programov s področja rekreacije in rehabilitacije specifičnih skupin uporabnikov.

Na podlagi natečajnih rešitev bo občina nadaljevala z razvijanjem športno-rekreacijskega parka v Češči vasi (ŠRP). Predvideno je, da bo bazenski kompleks v kombinaciji z objektom velodroma v prihodnosti opredeljen kot olimpijski športni center, ki bo nudil optimalne pogoje za vadbo v olimpijskih panogah (kolesarstvu, atletiki in plavanju) oz. za pripravo na tekmovanja na najvišjem nivoju v absolutni kategoriji.

V prvi fazi bo gradnja bazenskega kompleksa obsegala dva pokrita bazena, z osrednjim 25-metrskim plavalnim bazenom in manjšim ogrevalnim bazenom, ki bo namenjen začetnim plavalnim učnim programom. Kompleks bo obsegal še fitnes dvorano za vadbe, garderobne prostore in manjši gostinski lokal s teraso. Na zunanjih površinah je predvidena ureditev dostopne ceste, parkirišča in večnamenske površine za šport in rekreacijo na prostem. Druga faza bo omogočila širitev z izgradnjo zunanjega 50-metrskega olimpijskega bazena.

Iz sporočila mestne občine za javnost ni razvidno, kdaj nameravajo investicijo tudi izvesti, župan Macedoni je dejal le, “da je časovnica postavitve bazenskega kompleksa ambiciozno zastavljena, vsekakor pa so vsi cilji uprti v to, da se izpelje v želenih rokih”.

Idejni zasnovi izbranega projekta:

Več podrobnosti o natečaju na povezavi, kjer je omožen ogled tudi ostalih prispelih rešitev na natečaj.

A. L.