Novo mesto: Lokalne skupnosti zastavile povezovalne korake za kakovostno življenje starejših

Mestna občina Novo mesto je v Kulturnem centru Janeza Trdine pripravila otvoritveni posvet mednarodnega projekta SI4CARE, katerega nosilka je Univerza v Ljubljani.

Na posvetu je sodelovala tudi evropska poslanka Romana Tomc in predsednica Strateškega sveta za socialo.

Evropska poslanka Romana Tomc

Osrednja tema dogodka je bila vizija strateškega oblikovanja rešitev na področju aktivnega staranja in dolgotrajne oskrbe ter obstoječe socialne inovacije, predvsem na regionalnem področju, ki bodo lahko dobra motivacija in popotnica za delo v bodoče.

Kot predsednica Strateškega sveta za socialo, posvetovalnega telesa, ki Vladi Republike Slovenije pomaga pri oblikovanju strateških rešitev, je Tomčeva predstavila vizijo delovanja in prve korake, ki so jih člani sveta že naredili.

Poudarila je, da je osnovna naloga strateškega sveta, ki ga vodi, pomagati slovenski vladi pri oblikovanju bolj pravičnega in delujočega socialnega sistema v Sloveniji. Ta je precej zapleten, pogosto pomoč ne pride do tistih, ki jo zares potrebujejo, temveč do tistih, ki se v njem bolj znajdejo.

Predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi

Tomčeva je poudarila, da so od besed že prišli tudi k dejanjem, sodelovali so pri oblikovanju težko pričakovanega predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi. “Predlagali smo številne spremembe in pripombe in z zadovoljstvom lahko rečem, da je bila večina tudi sprejeta. Veseli me, da je zakon po letih razprav končno prišel do potrditve na Vladi, upam da tudi do sprejema v Državnem zboru pride čim prej. Slovenija ta zakon zares potrebuje.”

Reorganizacija centrov za socialno delo

Naslednji projekt, s katerim se bodo ukvarjali v okviru strateškega sveta, pa je reorganizacija centrov za socialno delo. Strateški svet se bo v prvi vrsti zavzemal za oblikovanje tako imenovanih mobilnih služb – bistveno se nam zdi, da potenciale vseh zaposlenih na centrih za socialno delo iz pisarn, kjer se ukvarjajo s tono birokracije, prestavimo na teren, med ljudi, ki jih potrebujejo.«

Na posvetu so sodelovali še župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni, državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Mateja Ribič in poslanec Evropskega parlamenta Franc Bogovič, projekt SI4CARE in njegov cilj priprave socialnih inovacij za oskrbo starajočega se prebivalstva pa je predstavil prof. dr. Vlado Dimovski z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.

V okviru posveta je na pobudo in s podporo Nacionalnega inštituta za javno zdravje potekal tudi Sejem dolgožive družbe, na njem pa so se predstavili Društvo upokojencev Novo mesto, Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, Varstveno delovni center Novo mesto, Škofijska karitas Novo mesto, Društvo paraplegikov Dolenjske in Bele krajine, Medgeneracijsko društvo Žarek, Spominčica Dolenjske, Dom starejših občanov Novo mesto in Tačke pomagačke.

Iz Mestne občine Novo mesto so sporočili, da bodo znanje, ki ga pridobivajo s partnerstvom v projektu SI4CARE, prenesli tudi v lokalno okolje in izoblikovali lastno vizijo skrbi za starejše ter predvidoma do prihodnjega poletja pripravili občinsko strategijo dolgožive družbe, hkrati pa spodbujali tudi izdelavo regionalne strategije.

M. D.