Novo mesto: Krka z rekordnimi prihodki in dobičkom

Novomeška Krka, tovarna zdravil. (vir: arhiv)

Novomeška Krka je na ravni skupine v lanskem letu ustvarila 1,717 milijarde evrov prihodkov, kar je bilo največ doslej, rast glede na leto 2021 je bila 10-odstotna Ob tem so dosegli 361,1 milijona evrov čistega dobička, kar je bilo 17-odstotkov več kot leto prej.

Predsednik uprave in generalni direktor družbe Jože Colarič je povedal, da so prodajo povečali v vseh šestih prodajnih regijah in na večini Krkinih ključnih trgov ter pri vseh skupinah izdelkov in storitev. Ohranili so dobičkonosnost poslovanja.

Registrirali so 11 novih izdelkov, in sicer 9 zdravil na recept in 2 izdelka brez recepta, ter zaključili 490 registracijskih postopkov.

Prodaja

V Sloveniji je skupina Krka lani prodala za 103 milijone evrov svojih izdelkov in storitev, kar je 11 odstotkov več kot leta 2021. Glavnino (60,5 milijona evrov) teh prihodkov so ustvarili s prodajo izdelkov, zdraviliško-turistične storitve so prispevale 42,6 milijona evrov.

Zdravil na recept je skupina lani po vsem svetu prodala za 1,4 milijarde evrov, kar je sedem odstotkov več kot leto prej. Prodajo je povečala v vseh regijah, med posamičnimi trgi pa najbolj na Češkem, v Nemčiji in Rusiji. Ključne skupine zdravil na recept so bila tudi v letu 2022 zdravila za bolezni srca in žilja, zdravila za bolezni osrednjega živčevja in zdravila za bolezni prebavil.

V vzhodni Evropi je skupina Krka lani povečala prodajo za 14 odstotkov na 623,4 milijona evrov, v srednji Evropi za štiri odstotke na 364,2 milijona evrov, v zahodni Evropi za sedem odstotkov na 327,3 milijona evrov, v jugovzhodni Evropi prav tako za sedem odstotkov na 224,5 milijona evrov, na čezmorskih trgih pa za 23 odstotkov na 66,1 milijona evrov.

Naložbe in načrti

Naložbe v skupini Krka so znašale 106 milijonov evrov. Končali so dve pomembni naložbi, in sicer v sodobni obrat za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Notol 2, v katerega so vgradili več visokoavtomatiziranih in robotiziranih pakirnih linij ter ga popolnoma tehnološko opremili. V njem bodo lahko letno proizvedli pet milijard tablet in zapakirali osem milijard tablet.

V letu 2023 bodo za naložbe namenili skupaj 130 milijonov evrov. V Obratu za proizvodnjo trdnih oblik zdravil bodo nadaljevali 26 milijonov evrov vredno naložbo v dodatne zmogljivosti in jo letos tudi končali. Podvojili bodo zmogljivosti za proizvodnjo veterinarskih izdelkov in zagotovili dolgoročno proizvodnjo sterilnih izdelkov večjih volumnov. Naložba je ocenjena na 29 milijonov evrov.

V Novem mestu bodo zgradili večnamenski objekt s prostori za širitev mikrobiološkega laboratorija in dodatnimi prostori za več organizacijskih enot. Naložba je ocenjena na 19,3 milijona evrov. V Krškem pa naj bi še letos začeli graditi predvidoma 163 milijonov evrov vredne nove zmogljivosti za razvoj in proizvodnjo učinkovin. V ljutomerskem obratu nadaljujejo posodobitev proizvodnih zmogljivosti; skupna vrednost naložbe je ocenjena na 16,4 milijona evrov.

V proizvodno-distribucijskem centru v Jastrebarskem na Hrvaškem bodo okrepili zmogljivosti za proizvodnjo veterinarskih izdelkov v trdnih farmacevtskih oblikah. Vrednost naložb je ocenjena na 3,5 milijona evrov. Skupna družba Ningbo Krka Menovo bo na Kitajskem nadaljevala nabavo proizvodne opreme in opreme za kontrolo kakovosti.

Načrti za 2023

Glede načrtov skupine Krka je Colarič napovedal, da letos načrtujejo prodajo izdelkov in storitev v višini 1,755 milijarde evrov in čisti dobiček v znesku približno 300 milijonov evrov. Število zaposlenih v Sloveniji in tujini nameravajo povečati za 2 %.

Z agencijskimi delavci 12.592 zaposlenih

Število zaposlenih v Sloveniji in tujini bodo okrepili za skupaj dva odstotka. Konec leta 2022 je skupina zaposlovala 11.598 delavcev, od tega v tujini 5243, kar je 45 % vseh zaposlenih. 51 % jih ima najmanj univerzitetno izobrazbo, 200 je doktorjev znanosti. Skupaj z agencijskimi delavci je bilo v skupini Krka 12.592 zaposlenih, kar je 133 več kot konec leta 2021.

Delnica in delničarji

Potem ko se je tečaj Krkine delnice v letu 2021 zvišal za dobrih 29 %, se je lani znižal za 22 % in je 31. 12. 2022 znašal 92,00 EUR. Krkini delničarji so prejeli dividendo v višini 5,63 EUR na delnico, kar je 12,6 % več kot v letu pred tem in na letni ravni pomeni več kot 6-odstotno dividendno donosnost ob upoštevanju tečaja delnice konec leta 2022.

Ob koncu leta 2022 je imela Krka 47.170 delničarjev, kar je 0,7 % več kot konec leta 2021. Delniška struktura, v kateri slovenske fizične osebe predstavljajo 40,4 %, mednarodni vlagatelji pa 20,9 %, je stabilna in brez večjih sprememb. V letu 2022 je Krka pridobila 101.941 lastnih delnic; 31. 12. 2022 je imela 1.785.849 lastnih delnic, kar predstavlja 5,446 % osnovnega kapitala.

M. D.