Novo mesto: Kako je s parkirišči na Krkinem območju v Ločni?

Krka, tovarna zdravil, v Ločni. (vir: krka.biz)

Na območju novomeške Krke, tovarne zdravil, v Ločni zmanjkuje parkirnih prostorov za avtomobile zaposlenih, kar je posledica rasti podjetja in števila zaposlenih.

Med nekaterimi to vzbuja slabo voljo, zato smo v Krkino službo za odnose z javnostmi vprašali, koliko parkirišč imajo trenutno na voljo. Sporočili so nam, da imajo na osrednji lokaciji v Ločni na voljo 2.500 parkirnih mest.

“Da bi svojim zaposlenim čim bolj olajšali prihod na delo in da bi promet na parkirnih površinah Krkinega kompleksa potekal čim bolj zaposlenim prijazno in nemoteno, je bil novembra 2012 sprejet nov parkirni red, ki omogoča, da zaposleni parkirajo na parkirnih mestih, ki so najbližje njihovemu delovnemu mestu,” so še pojasnili.

Ob rasti podjetja se namreč z večjim številom zaposlenih povečujejo tudi potrebe po dodatnih parkirnih mestih. Zato so bila dodatna zagotovljena za nekdanjim Labodom in na parkirišču Graben, poskrbljeno pa je tudi za dodatna parkirna mesta za kolesa.

Kako je z izgradnjo dodatnega parkirišča v Kosovi dolini?

Krka je sicer že pred časom Mestno občino Novo mesto zaprosila za spremembo občinskega prostorskega načrta (OPN). V spremembi OPN-ja so namreč zaprosili tudi za širitev parkirišča na območju Kosove doline. Gre za zemljišča v Krkini lasti, nahajajo se na drugi strani Andrijaničeve ceste v Ločni. Kako je s tem? Iz Krke odgovarjajo, da je “postopek trenutno v fazi pridobivanja dokumentacije, na osnovi katere bodo pridobili gradbeno dovoljenje.” Podatkov o tem, koliko dodatnih parkirišč bodo lahko zagotovili na tem območju in kdaj bodo zgrajena, v Krki še nimajo.

Dodali so še, da so v podjetju izvajali tudi anketo o potovalnih navadah, na katero se je odzvalo več kot 60 odstotkov Krkinih sodelavcev. Na podlagi tega so jeseni 2015 pripravili tudi Mobilnostni načrt, v katerem svoje sodelavce spodbujajo tudi k uporabi alternativnih prihodov na delo.

Ureditvena situacija (Acer, d. o. o., Novo mesto)

A. L.