Novo mesto: Kadrovske zadeve z včerajšnje seje občinskega sveta

(vir: Mestna občina Novo meto)

Na včerajšnji seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, ki je potekala na Rotovžu, so svetniki razveljavili sklep o imenovanju Dolores Kores za direktorico Zavoda Novo mesto in imenovali Aleša Makovca za novega direktorja. Občinski svet je potrdil tudi imenovanje dosedanje direktorice zavoda Dolenjski muzej Jasne Dokl Osolnik za nov mandat na čelu zavoda za naslednjih pet let.

Obe imenovanji sta bili izvedeni skoraj soglasno.

Na področju kadrovskih zadev so opravili še nekaj imenovanj, in sicer:

Dušan Pavlič in Jožefa Šepetavc sta bila potrjena za predstavnika ustanovitelja v svet zavoda Osnovna šola Center za mandatno obdobje štirih let.

Mario Krapež, Janez Povše in Darja Šurla Sladič so bili imenovani za predstavnike ustanovitelja v svet zavoda Osnovna šola Dragotina Ketteja, prav tako za obdobje štirih let.

Janez Murn, Tomaž Slak in Magdalena Udovč so bili imenovani za predstavnike ustanovitelja v svet zavoda Osnovna šola Stopiče.

Miran Hudoklin, Tadej Kapš in Gabi Ogulin Počrvina so bili imenovani za predstavnike ustanovitelja v svet zavoda Osnovna šola Šmihel.

Pri imenovanjih svetniki niso imeli pripomb, zato so sklepčno potrdili tudi Sandija Vidica, Jožefo Šepetavc in Frančiško Štampohar za predstavnike ustanovitelja v svet zavoda Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto.

Erna Povh je bila imenovana za predstavnico lokalne skupnosti v svet zavoda Gimnazija Novo mesto.

Martino Vrhovnik je po dveh mandatih v svetu javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma nasledil mag. Franc Bačar, ki je bil imenovan za namestnika predstavnika mestne občine v Svet zavoda za preostanek mandatnega obdobja.

M. D.