Novo mesto: Kadrovske zadeve z včerajšnje občinske seje

Rotovž (www.geago.si)

Novomeški občinski svet je tudi na včerajšnji seji obravnaval točko dnevnega reda z naslovom Kadrovske zadeve. V okviru tega so za direktorja Zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto imenovali Marjana Hribarja. Pozitivni mnenji so izrekli k imenovanju dveh ravnateljic, in sicer za osnovni šoli na Drski in v Bršljinu.

Za direktorja javnega zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto je občinski svet za mandatno obdobje štirih let imenoval Marjana Hribarja. Iz obrazložitve je razvidno, da je pristojna komisija na podlagi ponovljenega javnega razpisa za to prosto delovno mesto prejela 5 pravočasnih prijav. Nato so prijavo 1 kandidata izločili kot neustrezno, preostale 4 kandidate pa so povabili na predstavitev in pogovor. Povabilu so se odzvali 3 kandidati, ki so tudi izpolnjevali pogoje. Komisija pa je nato z večino glasov izbrala Marjana Hribarja. Predlog je posredovala občinskemu svetu, ki je to imenovanje potrdil. Še pred tem pa je pozitivno mnenje k imenovanju podal tudi Svet Zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto. Hribar bo javni zavod vodil štiri leta, nastopil bo 1. januarja 2018.

Kdo je Hribar? Marjan Hribar je bil deset let direktor Direktorata za turizem in internacionalizacijo na gospodarskem ministrstvu, kjer je bil poleg razvoja turizma zadolžen tudi za izvajanje trgovinske politike in tujih neposrednih naložb. Leta 2015 se je zaposlil v Svetovni turistični organizaciji s sedežem v Madridu, nato je opravljal funkcijo direktorja podjetja Kompas Touristik na Dunaju. Njegova prva zaposlitev je bila v Termah Krka (leta 1994), kjer je bil med drugim tudi vodja prodaje na tujih trgih ter nato direktor marketinga, prihaja iz Šmarjeških Toplic.

Ravnateljici osnovnih šol na Drski in v Bršljinu

Občinski svet je sprejel pozitivno mnenje k imenovanju kandidatke Nevenke Kulovec za  ravnateljico Osnovne šole Drska, za mandatno obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2022. Na razpis se je prijavila le Kulovčeva, ki tudi izpolnjuje vse pogoje. Nevenka Kulovec je ravnateljica že v zdajšnjem mandatu.

Nadalje je občinski svet za naslednje mandatno obdobje petih let sprejel pozitivno mnenje k imenovanju Darje Brezovar za ravnateljico Osnovne šole Bršljin. Brezovarjeva je že zdaj ravnateljica, mandat ji poteče z 28. 2. 2018. V predhodno izvedenem postopku se je na razpis prijavila edina, izpolnjuje pa tudi vse razpisane pogoje. Obe kandidatki, ki sta pridobili pozitivno mnenje občinskega sveta, mora zdaj potrditi svet vsake od posameznih šol.

C. R.