Novo mesto: Kadrovske zadeve na zadnji seji občinskega sveta

Novomeški mestni svetniki so na 25. redni seji občinskega sveta, ki je bila v ponedeljek, obravnavali tudi nekatere kadrovske zadeve. V ospredju so bile volitve v Državni svet, nato so dali soglasje še k imenovanju vodij dveh javnih ustanov.

Pozitivno mnenje so dali k imenovanju Milene Dular za mesto direktorice Doma starejših občanov Novo mesto. Za mesto ravnateljice Gimnazije Novo mesto v novem mandatnem obdobju pa so dali pozitivno mnenje še Mojci Lukšič. Obe sta ustanovi vodili že tudi doslej.

V ospredju so bile sicer volitve v Državni svet, ki bodo novembra. Svetniki so najprej potrdili predlog za imenovanje predstavnikov (elektorjev) za volitve predstavnikov lokalnih interesov. Mestna občina ima v regionalnem organu osem predstavnikov. Za predstavnike so bili izbrani Dušan Kaplan, Gregor Klemenčič, Alojz Kobe, Ivan Kralj, Janez Povh, Borut Škerlj, Martina Vrhovnik in Adolf Zupan. V nadaljevanju pa so potrdili tudi predlog sklepa za imenovanje kandidata za člana Državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov. Na ta položaj so svetniki imenovali Bojana Kekca.

C. R.