Novo mesto: Iz bolnišnice razveseljiva pozitivna zgodba

Od leve: prim. Milivoj Piletič, strokovni direktor, Nataša Piletič, mag. vzg. in men.v zdr., vodja Enote za sterilizacijo, doc. dr. Milena Kramar Zupan, direktorica, Simona Volf, pomočnica direktorice za zdravstveno nego, Katarina Drenik, pomočnica direktorice za pravne zadeve (vir: SB NM)

V Splošni bolnišnici (SB) Novo mesto je danes hospitaliziranih 43 covid bolnikov, od tega 11 na intenzivnem oddelku. Iz bolnišnice so ob tem sporočili, da se v okvirih, ki jim jih omogoča trenutni proces dela, trudijo v čim večji možni meri izvajati tudi redni program, saj se zavedajo, da so stiske ljudi, ki čakajo, velike in jih je treba čim prej rešiti.

Ob tem pa iz SB Novo esto prihaja tudi pozitivna zgodba. Nataša Piletič, mag. vzg. in men. v zdr., vodja Enote za sterilizacijo v SB Novo mesto, je namreč prejemnica zlatega znaka za leto 2020!

Nataša Piletič

Zlati znaki so najvišja priznanja, ki jih podeljuje Zbornica – Zveza zdravstvene in babiške nege Slovenije. Prejemajo jih članica ali član za uspešno poklicno delo na področju zdravstvene in babiške nege, kakovostno in učinkovito organizacijsko delo v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, prispevek k uspešnemu uresničevanju programov zdravstvene in babiške nege in zdravstvenega varstva, prispevek k humanizaciji odnosov med uporabniki in izvajalci, uspehi pri doseganju ciljev, uresničevanju ter uveljavljanju nalog Zbornice – Zveze, prispevek k izboljšanju zdravstvenega stanja prebivalstva, raziskovalno delo, pomembno publicistično delo. Zlati znak se podeljuje 12. maja ob Mednarodnem dnevu medicinskih sester.

“Vesela in ponosna sem na svoj dober tim, brez katerega mi nikakor ne bi uspelo,” je povedala Piletičeva in dodala, da je to tudi dokaz, da je doprinesla k zdravstveni negi v slovenskem prostoru. Enota za sterilizacijo v SB Novo mesto je tudi ena izmed prvih centraliziranih tovrstnih enot v Sloveniji.

Da so tovrstni dosežki izjemnega pomena za razvoj bolnišnice, pa je poudarila tudi direktorica doc. dr. Milena Kramar Zupan. “Zlati znak je ne nazadnje priznanje tudi za kvalitetno delo v naši bolnišnici.”

M. D.