Novo mesto: Gradnja manjkajočega pločnika na Ratežu

Ratež (vir: MO NM)

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni in direktor izbranega izvajalca BGP gradnje Danijel Špingler sta na Ratežu podpisala pogodbo za izgradnjo 131 metrov manjkajočega pločnika ob regionalni cesti skozi Ratež.

Projekt vključuje tudi vzpostavitev primernega odvodnjavanja cestišča, dela v vrednosti dobrih 97 tisoč evrov, ki jih bo v celoti zagotovila Mestna občina Novo mesto, pa bodo zaključena do konca leta.

Ob regionalni cesti skozi Ratež bodo v prihodnje urejali tudi cestna razsvetljava, načrtovan pa je še obsežnejši projekt razširitve križišča pri Gostilni Vovko in njegova preureditev v krožišče. Investicijo bo vodila Direkcija RS za infrastrukturo, v naslednji fazi projekta sledi naročilo projektiranja krožnega križišča na podlagi že usklajene idejne rešitve.

Podpis pogodbe

M. D.