Novo mesto: Golobova koalicija romsko problematiko podcenjuje

(vir: MO NM)

Na zadnje tragične dogodke v novomeškem Brezju, kjer je življenje izgubil mlad fant, dva pa sta v priporu, so se odzvali tudi v novomeški mestni občini. Zapisali so, da obsojajo nasilje in obžalujejo tragični dogodek, od policije in v nadaljevanju pravosodnih organov glede konkretnega primera pričakujejo, da bodo opravili svoje delo.

Vsako popuščanje v teh postopkih bi lahko v nadaljevanju imelo še bolj tragične posledice, so zapisali.

V nadaljevanju so opozorili na romsko problematiko, ki je širši sistemski problem, kljub številnim pozivom odgovornim v zadnjih letih pa je razširjenost nelegalnega orožja in njegova uporaba v romski skupnosti še vedno v nesprejemljivem obsegu.

S tem Republika Slovenija kot država, ki mora zagotavljati varnost vseh državljanov, dopušča uporabo strelnega orožja na odprtih (tudi javnih) površinah, bližnji sosedje romskih naselij pa so redni pobiralci izstreljenih nabojev na svojih dvoriščih.

Državna politika romsko problematiko ne jemlje dovolj resno

Na novomeški občini so opozorili, da državna politika romsko problematiko v Jugovzhodni Sloveniji ne jemlje dovolj resno in se ne zaveda realnega stanja na terenu.

Večinski del težav na področju kriminalitete, izobraževanja, sociale in trga dela ni vezan na celotno romsko populacijo v državi, ampak gre za izrazito problemsko področje, ki je vezano na romsko skupnost v JV Sloveniji (Posavje, Dolenjska, Kočevsko-ribniško območje).

Opozarjajo na neučinkovito zakonodajo in kaznovalno politiko, pa tudi neučinkovito socialno in zaposlovalno politiko.

Golobova koalicija romsko problematiko podcenjuje

Na občini opozarjajo, da od začetka dela nove vlade pod vodstvom Roberta Goloba še ni bilo imenovanega oz. vzpostavljenega vladnega delovnega telesa za romsko problematiko, vse skupaj je treba reševati koordinirano in ne zgolj znotraj enega resorja.

Še bolj skrb zbujajoče pa je, da je državni zbor ob koncu mandata prejšnje sestave in v začetku dela nove sestave zavrnil nekaj zelo dobrih predlogov zakonskih rešitev, ki ne posegajo veliko v veljavno zakonodajo, na terenu pa bi lahko imele konkreten učinek.

Takšni predlagani rešitvi sta na primer določilo, da dolžnik do javnih financ (npr. zaradi prekrškovne globe), ki je hkrati prejemnik denarne socialne pomoči, ne more te prejeti v denarju (ampak v funkcionalni obliki) in določilo, da je del otroškega dodatka vezan na obiskovanje šole (tako osnovne šole, kjer imamo v 9. letu šolanja v JV Sloveniji manj kot 50% prisotnost, kot v času po 15. letu, ko zelo redki romski otroci hodijo v šolo).

Brez sistemskih ukrepov in doslednega uveljavljanja že sedaj veljavne zakonodaje s strani vseh institucij pa se bo stanje samo še poslabševalo, opozarjajo.

Zaustavitev negativnega trenda ni mogoče brez bistveno večjega in bolj usklajenega medresorskega prispevka države. Omenjena sprememba zakonodaje je bila pripravljena s strani delovne skupine, v kateri so sodelovali tako župan Gregor Macedoni kot strokovni sodelavci občinske uprave. Nova koalicija je vse to zavrnila.

Župan napovedal ukrepanje

Župan je napovedal, da bo sklical srečanje vseh poslancev iz Jugovzhodne Slovenije in jih pozval, naj v državni zbor skupaj vložijo predloge zakonskih rešitev, ki jih je že v prejšnjem mandatu pripravila vladna delovna skupina. To skupino je vodil dr. Anton Olaj.

Pozval bo tudi predsednika vlade Roberta Goloba, naj koalicija nemudoma pristopi k reševanju problematike. Noben posamezen ukrep sicer ne bo prinesel čudežne rešitve, integracija romske skupnosti v našem okolju je dolgotrajen proces, si pa ta regija zagotovo zasluži takojšnje in konkretne korake proti bolj varni prihodnosti, so še zapisali na mestni občini.

Celotno izjavo Mestne občine Novo mesto lahko preberete na povezavi: Izjava 

Kraj umora ob glavni cesti v Brezjah (3. september 2022, arhiv)

M. D.