Novo mesto: Evropska sredstva za ureditev Poslovno industrijske cone Cikava

Cikava, Novo mesto (vir: www.google.si/maps)

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekt »Poslovno industrijska cona Cikava«. Za okoli 3,5 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Mestna občina Novo mesto, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrih 1,7 milijona evrov.

V okviru projekta bo zgrajena javna komunalna infrastruktura za potrebe Poslovno industrijske cone Cikava. Natančneje, komunalno bo opremljenih 3,77 ha stavbnih zemljišč, s čimer bo pridobljenih 2,92 ha povsem novo opremljenih zemljišč za izvajanje gospodarskih dejavnosti.

Mestna občina Novo mesto bo z vzpostavitvijo primernih infrastrukturnih pogojev za poslovanje v poslovni coni omogočila razvoj malih in srednje velikih podjetij, ki so ključni nosilci gospodarskega razvoja v regiji.

M. D.