Novo mesto: Dojenju prijazno mesto

Predstavnice sodelujočih v novomeškem projektu (Vir: MO NM)

Mestna občina Novo mesto je ob letošnjem materinskem dnevu tudi uradno postala prejemnica naziva Dojenju prijazno mesto. V sodelovanju s partnerji projekta Zdravstvenim domom Novo mesto, Splošno bolnišnico Novo mesto, Dolenjskimi lekarnami, Lekarno Novak in Lekarno Mačkovec je izpolnila vseh deset korakov mednarodne pobude.

V Novem mestu lahko sedaj matere kot naraven, zdrav in običajen način zgodnjega hranjenja otrok neobremenjeno dojijo otroke na številnih lokacijah.

V zadnjih dveh letih, odkar se je novomeška vključila v projekt, so na občini naredili pomembne korake pri spodbujanju dojenja, na podlagi njihove uspešnosti pa jim je strokovna komisija dan pred praznikom mater podelila naziv Dojenju prijazno mesto.

Kot je ob prejemu naziva izpostavil župan Gregor Macedoni, v Novem mestu s projektom izražajo podporo dojenju kot vrednoti za prihodnost otrok. Aktivnosti, ki so jih izvedli v okviru projekta, so podkrepitev vseh prizadevanj pediatrične stroke, da to naravno dejanje matere znova popularizira. Prek sodelovanja z različnimi deležniki, ki so se pozitivno odzvali in aktivno prispevali, je sedaj doječim mamicam na voljo več kotičkov za dojenje, javni zavodi, poslovni subjekti in gostinski lokali so svoje poslovalnice opremili tudi z nalepkami Dojenju prijazno mesto – Doječe mamice dobrodošle.

Ob mestnih sprehajališčih klopi označujejo mesta prijazna doječim materam, zdravstveno osebje se je dodatno izobrazilo s ciljem še bolj podpreti mamice pri dojenju, izobrazili so tudi zaposlene na občini, vzgojno-izobraževalne ustanove še dodatno ozaveščajo o pomenu dojenja, vzpostavila pa se je tudi lokalna podporna skupina Svetovanje za dojenje.

Trud novomeške občine potrjujejo tudi kazalniki kakovosti Splošne bolnišnice Novo mesto, ki kažejo, da je bilo v zadnjih letih izključno dojenih 3-mesečnih dojenčkov 70 odstotkov. Kot poudarja Tatjana Pavlin, dr. med., specialistka pediatrije iz Splošne bolnišnice Novo mesto, si bodo s skupnimi močmi in enotnim delovanjem ter svetovanjem prizadevali, da se bo ta delež iz leta v leto še zviševal. Strokovne smernice namreč svetujejo izključno dojenje do šestega meseca otrokove starosti in nato ob uvajanju ostale hrane do 2 let ali več.

Tudi v bodoče se v novomeški občini zavezujejo, da bodo redno izvajali promocijske kampanje, predvsem z namenom opolnomočiti mamice za vztrajnost takrat, ko je potrebna, osveščali bodo tudi o pomembnosti dojenja in izboljšanju pogojev dojenja. Ker je materino mleko izjemno pomembno za zdravje najmlajših občank in občanov v njihovem najzgodnejšem obdobju, bodo v Novem mestu po sedanjem zgledu spodbujali dojenje, kjer je to le mogoče, občanom pa pokazali, da visoko vrednotijo zdravje, enakost ter tudi splošni napredek pri doječih mamicah in dojenih otrocih.

Nacionalni projekt Dojenju prijazno mesto izvaja UNICEF Slovenija v sodelovanju z Nacionalnim odborom za spodbujanje dojenja (NOSD) in Ministrstvom za zdravje. Preko programa so aktivnosti usmerjene v zagotavljanje podpore doječim materam in družinam v lokalnem okolju.

M. D.