Novo mesto: Do večera sproščen promet na Andrijaničevi cesti

Kor sporoča investitor, bo mesec dni pred načrtovanim koncem zapore na Andrijaničevi cesti na odseku med križiščem pri Ločenskem mostu in krožiščem Tabletka do večera ponovno sproščen promet.

Promet bo potekal dvosmerno po zoženih pasovih, v sklopu nadaljnjih del pa je zapora ceste predvidena le pri zaključnem asfaltiranju.

Po zaključenih delih bo na Andrijaničevi cesti pri parkiriščih tovarne zdravil Krka nastalo semaforizirano križišče, sistem delovanja semaforjev pa bo medsebojno usklajen s semaforji križišča pri Ločenskem mostu.

Na Andrijaničevi cesti bo v smeri Ločne urejen dodatni pas za zavijanje v desno na novo parkirišče tovarne zdravil, priključka obeh parkirišč na Andrijaničevo cesto pa bosta razširjena in bosta imela posamična pasova za vključevanje v promet v smeri krožišča Tabletka.

M. D.