Novo mesto: Do 21. novembra zbiranje vlog zaradi spomladanske škode ob pozebi

(vir: arhiv)

Mestna občina Novo mesto na podlagi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje zbira vloge oškodovancev, ki so utrpeli škodo na trajnih nasadih na izbranih prizadetih območjih in kulturah zaradi posledic pozebe od 3. do 7. aprila 2023.

Vlogo za prijavo škode, ki je objavljena na spletni strani Mestne občine Novo mesto in je na voljo tudi v sprejemni pisarni občine, lahko občani oddajo do vključno 21. novembra 2023.

Oškodovanci z območja novomeške občine lahko izpolnjene vloge s priporočeno pošiljko pošljejo na naslov Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto ali jih oddajo osebno v prostorih občine.

Vse informacije o oddaji vlog so objavljene med uradnimi objavami na spletni strani novomeške občine, za dodatna pojasnila pa se lahko obrnejo na Mestno občino Novo mesto ([email protected]; 07 39 39 272) ali Skupno občinsko upravo občin Dolenjske ([email protected]; 07 39 39 266).

M. D.