Novo mesto: Delničarjem Krke najvišja dividenda doslej

Novomeška Krka, tovarna zdravil. (vir: arhiv)

Skupščina Krke je danes potrdila predlog vodstva tovarne zdravil, da družba od 381,9 milijona evrov bilančnega dobička za dividende nameni 230,9 milijona evrov oz. 7,50 evra bruto na delnico. To je 13,6 odstotka več od lanske dividende in največje izplačilo delničarjem doslej.

Dividende bo Krka delničarjem začela izplačevati 25. julija, in sicer na podlagi imetništva delnic na 24. julij.

Od preostalega dela bilančnega dobička bo družba v druge rezerve iz dobička prerazporedila 75,5 milijona evrov, enaka vsota pa bo prenesena v naslednje leto, je razvidno iz sklepov skupščine, ki jih je Krka objavila prek Ljubljanske borze.

Skupščina je danes potrdila tudi ostale predlagane sklepe, predstavniki lastnikov so podprli tudi imenovanje Mojce Osolnik Videmšek v nadzorni svet. Petletni mandat bo začela v petek.

Skupščina se je ob tem seznanila, da je svet delavcev 20. marca za predstavnike delavcev v nadzornem svetu za petletno mandatno obdobje, ki je začelo teči 21. junija, izvolil Tomaža Severja, Matejo Vrečer in Mari Božič.

Jože Colarič je delničarjem predstavil lansko poslovanje pa tudi oceno poslovnih izidov v prvem letošnjem polletju. Skupina Krka je v polletju prihodke po ocenah glede na enako obdobje lani povečala za sedem odstotkov na 985,4 milijona evrov, čisti dobiček pa je bil z 221,6 milijona evrov medletno višji za 30 odstotkov. Polletna prodaja je bila ob tem rekordna.

Prodaja izdelkov in storitev bo letos predvidoma dosegla 1,85 milijarde evrov, čisti dobiček pa načrtujejo v višini nekaj več kot 310 milijonov evrov.

Država ima neposredno in prek Kapitalske družbe, Prvega pokojninskega sklada ter Slovenskega državnega holdinga v lasti 27 odstotkov delnic Krke. Domače fizične osebe imajo v lasti okoli 41 odstotkov družbe, domače pravne osebe in skladi 5,5 odstotka, mednarodni vlagatelji pa približno 20 odstotkov.

Vrednost delnice Krke je danes 144,00 evrov.

M. D.