Novo mesto: Dela ob mestni vpadnici na Cikavi zaključena

Dela na Cikavi v Novem mestu (vir: MO NM)

Komunalno opremljanje poslovno industrijske cone Cikava se je ob Šentjernejski cesti v Novem mestu, kjer je potekala izgradnja nove meteorne kanalizacije, odprtega kanala ter ostale podzemne infrastrukture, zaključilo.

Investicija v skupni vrednosti 3,2 milijona evrov se do jeseni nadaljuje v Podbevškovi ulici.

Na križišču ob Komunali Novo mesto sta že vzpostavljeni delni zapori z izmenično enosmernim prometom, v naslednji fazi se bodo dela in zapora razširila tudi na Gosjakovo ulico.

Po zaključenih delih ob državni Šentjernejski cesti se je ob mestni vpadnici sprostil promet, dela se nadaljujejo na Podbevškovi ulici pri Komunali Novo mesto, kjer je že stekla naslednja faza rekonstrukcije ceste in obstoječega meteornega kanala. Ureja se tudi ostala gospodarska javna infrastruktura, izvedla pa se bo tudi razširitev ceste in  pločnika z ureditvijo javne razsvetljave. Urejajo tudi ostalo gospodarsko javno infrastrukturo, izvedli bodo tudi razširitev ceste in pločnika z ureditvijo javne razsvetljave.

Promet

Dela na Podbevškovi ulici spremljata delni zapori križišča pri Komunali Novo mesto, kjer je promet urejen z obveznim zavijanjem in izmenično enosmerno s semaforji. Iz smeri Avtohiše Berus je pot možno nadaljevati samo proti podjetju Bobič Yacht Interior in obratno, iz smeri poštne poslovalnice na Cikavi pa je pot omogočena samo v smeri naselja Mala Cikava in obratno.

Investicija je delno pokrita s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj.

M. D.