Cestni obroč okoli Novega mesta – do Revoza – naj bi začeli graditi prihodnje leto

Grafični prikaz hitre ceste od Revoza in naprej do Malin ter zahodne obvozne ceste (vir: vladna uredba).

Objavljamo načrt poteka novomeške obvoznice do Revoza.

Uredbo o poteku obroča je vlada sprejela leta 2012, ministrstvo za infrastrukturo nam je te dni sporočilo, da dela potekajo po načrtih, z izgradnjo naj bi začeli prihodnje leto. Pri hitri cesti od avtocestnega odseka Novo mesto – Vzhod do Revoza (in naprej do Malin, ko bo) je predvidena štiripasovnica, dolga 18 kilometrov. Pri zahodni obvozni cesti od avtocestnega priključka Novo mesto – Zahod do Revoza bo dvopasovnica, dolga 13 kilometrov. Več bo tudi izvennivojskih križišč.

Novo mesto je v predelu od dolenjske avtoceste do Revoza v prometnih konicah precej obremenjeno, delno zaradi tovornih vozil, ki dovažajo material v Krko in Revoz in odvažajo izdelke iz njih, delno pa zaradi prometa, ki preko tega dela poteka naprej na regionalno cesto Novo mesto – Metlika. Večji del teh težav naj bi rešila 3. razvojna os, v okviru katere je predvidena izgradnja hitre ceste od avtocestnega priključka Novo mesto – vzhod do Revoza, izgradnja zahodne obvozne ceste od avtocestnega priključka Novo mesto – zahod do Revoza in nato še izgradnja hitre ceste od Revoza do Malin.

Začetek izgradnje vendarle kaže, da bo

Aktivnosti v tem, južnem delu 3. razvojne osi, potekajo že kar nekaj dolgih let, kot vse kaže, pa je začetek izgradnje zdaj vendarle na vidiku. Kot so za portal Moja Dolenjska povedali na ministrstvu za infrastrukturo, je ta del 3. razvojne osi razdeljen v dve fazi – prva predvideva izgradnjo hitre ceste in obvozne ceste od avtoceste Ljubljana – Obrežje do Revoza (kot nekakšen obroč okoli Novega mesta), druga pa izgradnjo hitre ceste od Revoza do Malin.

Kot pravijo, aktivnosti na odseku od avtoceste do Revoza potekajo skladno z načrti. Trenutno poteka priprava projektne dokumentacije, ki naj bi bila zaključena letos. Takoj zatem bo mogoče pričeti s pridobivanjem zemljišč in pravic na njih, kar je osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja. Tega naj bi pridobili v naslednjem letu, ko naj bi se gradnja tudi pričela. Skrajni rok za izgradnjo tega dela pa je postavljen v leto 2022.

Enake aktivnosti po navedbah ministrstva potekajo tudi na odseku od Revoza do Malin. Pričetek gradnje na tem delu je možen v letu 2019, pravijo na ministrstvu.

Potek cestnega obroča okoli Novega mesta do Revoza in nato naprej vse do Malin določa leta 2012 sprejeta vladna “uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline”. Slednja natančno določa zemljišča, po katerih bo potekala trasa, vsebuje pa tudi njen grafični prikaz.

Kaj določa uredba?

Uredba navaja, da bo šlo pri hitri cesti od avtocestnega odseka Novo mesto – Vzhod do Revoza in naprej do Malin za štiripasovnico z izvennivojskimi križišči dolgo 18 kilometrov, dovoljena hitrost na njej pa bo 100 kilometrov na uro. Priključki nanjo so predvideni v Mačkovcu, Cikavi, Osredku, Pogancih, Gorjancih in Malinah.

Pri zahodni obvozni cesti od avtocestnega priključka Novo mesto – Zahod do Revoza bo šlo za dvopasovnico z izvennivojskimi križišči, dolgo 13 kilometrov. Največja dovoljena hitrost bo 100 kilometrov na uro. Priključki so predvideni v Kamencah, Brezjah, Podbrezniku, Brodu in Regrških Košenicah.

M. R.