Novo mesto: Cene v vrtcih so se spremenile že četrtič v tem mandatu

(pixabay.com)

Od 1. februarja v novomeških vrtcih veljajo nove cene. V zadnjih mesecih je to že drugo, v zadnjih letih pa gre že za četrto spremembo cen. Cene za varstvo v 1. starostnem obdobju (1 do 2 let) so se v zadnjih letih po navedbah mestne občine v povprečju povečale za 7,2 odstotka, v 2. starostnem obdobju pa za 4,7 %. Kot razlog za povečanje cen občina navaja 10-odstotno povečanje mase plač javnih uslužbencev v mandatu te vlade.

Po zadnji odločitvi novomeškega občinskega sveta so se cene s 1. 2. 2018 v vrtcih Ciciban, Pedenjped in koncesijskemu vrtcu Ringaraja za 1. starostno obdobje zvišale za 3 %, za 2. starostno obdobje za 2,8 %, za poldnevni program za 3 %, za bolnišnični oddelek za 5 % in za razvojni oddelke za 1,16 %. V vrtcu pri Osnovni šoli Stopiče in vrtcu pri Osnovni šoli Brusnice so se cene za 1. starostno obdobje zvišale za 6 %, za 2. starostno obdobje pa za 2,50 % v Stopičah in za 4,50 % v Brusnicah.

Koliko bodo starši plačali več?

Starši v vrtcih Ciciban, Pedenjped in koncesijskemu vrtcu Ringaraja bodo po spremembi, ki velja od 1. 2. 2018:

 • za 1. starostno obdobje (1 do 2 leti) plačali 4,44 EUR/mesec več,
 • za 2. starostnem obdobju 3,06 EUR/mesec več.

V Stopičah bodo za 1. starostno obdobje plačali 8,29 EUR/mesec več, za 2. starostno območje pa 2,53 EUR/mesec več. V Brusnicah bodo za I. starostno območje plačali 7,98 EUR/mesec več, za 2. starostno območje pa 4,48 EUR/mesec več.

V mestni občini navajajo, da je tokratno zvišanje cen za vrtca v Stopičah in Brusnicah višje kot za ostale, to pa zato, ker so maja lani, ko so se druge cene povečale, te ostale nespremenjene.

Nižje cene od novomeških imajo v Mariboru in Murski Soboti, višje cene pa v Ljubljani in Kopru. Primerljivih podatkov za ostale mestne občine iz županstva niso posredovali, možno je sklepati, da so te nižje od novomeških.

Razlog za višje cene vrtčevske oskrbe?

Iz Mestne občine Novo mesto na to vprašanje odgovarjajo, da se je masa plač javnih uslužbencev v obdobju zdajšnjega mandata (po volitvah jeseni 2014) dvignila za 10 %.

Cene programov v vrtcih, mesečno na otroka po posameznih programih predšolske vzgoje, od 1. 2. 2018 (v evrih):

Vrtec Prvo starostno

obdobje

Drugo starostno

obdobje

Poldnevni program –

romski vrtec

Razvojni oddelek Bolnišnični oddelek
Vrtec Ciciban Novo mesto 483,54 (450,80) 349,39 (333,69) 2.946,62 (2.835,11)
Vrtec Pedenjped Novo mesto 483,54(450,80) 349,39 (333,69) 346,76(327,48) 957,77 (900,22)
Vrtec pri OŠ Brusnice 447,44 (403,93) 323,05 (297,25)
Vrtec pri OŠ Stopiče 464,89 (425,89) 322,77 (332,49)
Zasebni družinski vrtec Ringa raja 483,54 (450,80) 349,39 (333,69)

V tabeli so navedene cene, ki veljajo od 1. 2. 2018 dalje. Cene v oklepajih pa pomenijo veljavne cene na dan 1. 8. 2013, ki so veljale vse do 1. 10. 2015.

Povprečne cene pred 1. 10. 2015 in po 1. 2. 2018 so naslednje:

 • prej: za 1. starostno obdobje 436,44 evra; zdaj: 472,59 evra – povečanje: 8,28 %
 • prej: za 2. starostno obdobje 326,16 evra; zdaj: 338,80 evra – povečanje: 3,87 %

V Mestni občini Novo mesto so ob tem sicer navedli, da so se “od začetka mandata cene v 2. starostnem obdobju v povprečju dvignili za 4,7 %, v 1. starostnem obdobju pa za 7,2 %”.

Povečanja cen v zadnjih letih so naslednja:

Vrtec Prvo starostno

obdobje

Drugo starostno

obdobje

Poldnevni program –

romski vrtec

Razvojni oddelek Bolnišnični oddelek
Vrtec Ciciban Novo mesto 7,26 % 4,70 % 3,93 %
Vrtec Pedenjped Novo mesto 7,26 % 4,70 % 5,88 % 6,40 %
Vrtec pri OŠ Brusnice 10,77 % 8,68 %
Vrtec pri OŠ Stopiče 9,15 % – 3 %
Zasebni družinski vrtec Ringa raja 7,26 % 4,70 %

Spremembe cen vrtcev v zadnjih letih, z veljavnostjo od:

 • 1. 8. 2013
 • 1. 10. 2015
 • 1. 5. 2016
 • 1. 6. 2017
 • 1. 2. 2018

Cene v vrtcih so se v zadnjih letih spremenile 4-krat. Pred tem je bilo povišanje avgusta 2013, ki je vzdržalo do 1. oktobra 2015.

Nekatere ostale pomembne podrobnosti za starše

Iz zadnjega sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih in vrtcih s koncesijo, objavljenem v Dolenjskem uradnem listu, so razvidni tudi mesečni stroški živil za otroke, ki so upoštevani v cenah programov, in znašajo 38,64 EUR mesečno na otroka v vseh vrtcih, razen za vrtca pri šolah, kjer znašajo mesečni stroški živil 34,44 EUR in za poldnevni program, ki znašajo 27,09 EUR.

Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil v višini 1,64 EUR na dan za vrtca pri šolah, za poldnevni program 1,29 EUR, za vse ostale pa 1,84 EUR na dan.

Če starši obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti do osme ure, vrtec zniža ceno programa za stroške neporabljenih živil z istim dnem najave v sorazmernem deležu plačila vrtca. Tako znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije lokalna skupnost zavezanka. V primeru, da starši ne javijo odsotnosti otrok, se odbitek za prehrano upošteva pri obračunu z naslednjim dnem, in sicer po dejanski evidenci vrtca.

Če je otrok prisoten v vrtcu več kot 9 ur ali po poslovnem času, starši otrok doplačajo prisotnost otroka za vsako začeto uro v višini 2 EUR. 

Olajšava za mlade družine

Posebnost novomeške občine pa je nadalje v tem, da so od 1. novembra 2016 starši otrok, ki imajo otroke v javnih vrtcih ali vrtcih s koncesijo na območju Mestne občine Novo mesto, opravičeni za en dohodkovni razred nižjo ceno, kot jim to glede na dohodkovni razred določi Center za socialno delo. Velja od 2. do vključno 9. dohodkovnega razreda. Za razred nižjo ceno so oproščeni tisti, ki v občini rešujejo svoje osnovno stanovanjsko vprašanje. Tako morajo starši vrtcu, v katerega je vključen njihov otrok, posredovati podpisano izjavo, da uveljavljajo nižje plačilo. Izjavi je treba priložiti:

 • namensko kreditno pogodbo za stanovanjski kredit,
 • kupoprodajno pogodbo za nakup stanovanja oz. stanovanje hiše na območju mestne občine ali izpisek iz zemljiške knjige in pravnomočno gradbeno dovoljenje ter podobno,
 • potrdilo banke o odplačevanju kredita.

Ugodnost se upošteva največ za čas odplačevanja kredita.

Za razred nižje plačilo velja samo za enega otroka, ne za vse

Pomembno pri tem je še vedeti, da nižje plačilo vrtca velja, če je v vrtec vključen samo en otrok iz družine, in sicer je vključen v enega izmed javnih vrtcev in vrtcev s koncesijo v Mestni občini Novo mesto. V kolikor sta v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok iz iste družine, nižje plačilo velja samo za najstarejšega otroka.

Natančnejši pogoji so opisani tukaj, v 4. členu: novomesto.si

J. M.