Novo mesto: Celovita in varnejša ureditev odseka Westrove ulice

Westrova ulica (vir: MO NM)

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni in predsednik uprave CGP Martin Gosenca sta na rotovžu podpisala pogodbo v višini dobrih 747.000 evrov za celovito ureditev ulic v Šmihelu.

Uredili bodo 150-metrski odsek Westrove ulice od križišča s Šegovo ulico do križišča z Volčičevo in bližnjega 100-metrskega odseka slepe Šegove ulice.

Ker je zaradi bližine Šolskega centra Novo mesto območje prometno zelo obremenjeno, bo izvajalec skušal večja gradbena dela opraviti v času šolskih počitnic, sicer pa bodo potekala do konca leta.

V okviru projekta bo na odseku Westrove ulice in na slepem kraku Šegove ulice na novo urejeno vozišče, cestna razsvetljava in kanalizacija. Na Westrovi ulici bo z obojestranskim pločnikom in kolesarsko stezo poskrbljeno tudi za varne površine za pešce in kolesarje.

Odsek Šegove ulice
Podpis pogodbe, Martin Gosenca (CGP) in Gregor Macedoni (župan MO NM).

M. D.