Novo mesto bo dobilo še eno trgovsko hišo

(vir: Rutar)

Rutar bo v Mačkovcu, v neposredni bližini avtocestnega priključka avtocesta Novo mesto – vzhod, zgradil nov trgovski objekt (P + 1). Rutarjeva trgovsk poslovalnica Dipo s pohištvom in opremo bo umeščena na jugo-zahodnem delu poslovne cone Mačkovec – 2, južno od obstoječega trgovskega centra Qlandia.

Na zahodu bo mejila z glavno cesto Ločna – Krka in na jugu z regionalno cesto Ločna – Mačkovec. Skupna površina zemljišča je skoraj 3 hektarje.

Na parkirišču, velikem 1,7 hektarja, bo 300 parkirnih mest za osebna vozila.

Gradnja bo predvidoma končana v letu 2020

Objekt bo v črki L s stranicami dolžine 130 x 31 x 93 x 33 metrov. Objekt bo delno v dveh etažah, skupna površina objekta bo 11.143 kvadratnih metrov. Gradnja bo trajala predvidoma 6 mesecev. Zdaj so pridobili sklep Agencije RS za okolje (arso), da jim za gradnjo ni treba pridobiti okoljevarstvenega soglasja, kar je eden od pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja. Glede na to je možno predvidevati, da bi bila lahko gradnja zaključena že v letu 2020.

Območje Novega mesta je še zadnja lisa v Sloveniji, kjer Rutar nima trgovine

Josef Rutar

Lastnik Rutarja, družinskega podjetja iz Avstrije, ustanovljeno je bilo leta 1962 (iz Dobrle vasi), je Josef Rutar, ki je že v začetku leta povedal, da postavitev trgovine Dipo v Novem mestu predvidevajo še v letu 2019. Pridobivanje dovoljenj se je, po stari slovenski navadi, nekoliko zavleklo. Območje Novega mesta je Rutar označil kot še “zadnjo liso” v Sloveniji, kjer nimajo trgovine. “Zatem bo Slovenija pokrita,” je dejal v enem od pogovorov. Rutar je načrtoval še 6 milijonov evrov vredno investicijo v Ljubljani, kjer bodo lokacijo povečali. Ljubljana je sicer tudi največji prodajni Rutarjev center s pohištvom v Sloveniji.

Rutar centri so velike, poslovalnice Dipo pa manjše trgovske hiše

Koncept Rutarja je, da gradijo na dveh prodajnih linijah – to sta Rutar in Dipo. Razlikujeta se v tem, da so Rutar veliki prodajni centri, kakor sta to na primer v Celovcu ali pa v Ljubljani, Dipo pa so manjše hiše, ki so izredno uspešne. Rutar je navzoč vse od Nove Gorice, Kopra do Celja in Maribora.

Dipo trgovin je trenutno 11: osem v Sloveniji in tri v Italiji. Velecentrov Rutar je 6: dva v Sloveniji in štirje v Avstriji. K temu prideta še centralni skladišči v Dobrli vasi v Avstriji in Ljubljani.

J. M.