Novo mesto: Akcija nadzora nad odlaganjem komunalnih odpadkov

Vir: MO NM

Služba za medobčinski inšpekcijski nadzor Skupne občinske uprave občin Dolenjske obvešča vse uporabnike komunalnih odpadkov, da bo v času od 18. septembra do 10. oktobra poostreno izvajala nadzore nad odlaganjem komunalnih odpadkov v novomeški občini.

Nadzori bodo usmerjeni v pregled prevzemnih mest komunalnih odpadkov na območju celotne občine.

Vse, ki odlagajo komunalne odpadke, pozivajo, naj dosledno ločujejo komunalne odpadke in jih predajo samo v za to namenjene zabojnike za zbiranje ločenih frakcij.

V kolikor bodo ob izvedenih nadzorih ugotovljene nepravilnosti glede odlaganja komunalnih odpadkov, bo skupna občinska uprava uvedla ustrezne postopke zoper kršitve.

Več podatkov o pravilnem odlaganju je dostopnih na povezavi: novomesto.si

M. D.