Novo mesto: 184 novih najemnih stanovanj v Podbrezniku

Gradnja blokov v novomeškem Podbrezniku se je začela. (vir: MO NM)

Župan Gregor Macedoni, minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac in direktor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije (SSRS) Črtomir Remec so v Podbrezniku pri Novem mestu položili temeljni kamen za 184 novih najemnih stanovanj oziroma pet novih večstanovanjskih blokov.

Stanovanja, ki ju bosta gradili podjetji CGP in TGH, bodo vseljiva predvidoma čez dve leti, 33 stanovanj bo prilagojenih tudi za funkcionalno ovirane osebe.

Energetsko učinkovita stanovanja v novih blokih v Podbrezniku bodo velika od 38 do 88 kvadratnih metrov in bodo po tipologiji enosobna, dvosobna, trisobna in štirisobna. Urejeni bodo tudi skupni prostor za druženje, otroška igrišča, zelene in pohodne površine ter poleg garažnih tudi zunanji parkirni prostori.

Skupna vrednost naložbe je 25,2 milijona evrov, pri čemer bo sklad prispeval 14,6 milijona evrov in zgradil tri bloke s 103 stanovanji, novomeška občina pa bo za gradnjo dveh blokov oziroma 81 stanovanj namenila 10,6 milijona evrov.

Za investicijo v Podbrezniku je sklad poleg posojila Razvojne banke sveta Evrope pridobil evropska sredstva na podlagi načrta za okrevanje in odpornost v višini 803.000 evrov. Sklad bo tudi kot soinvestitor gradnjo dveh občinskih stanovanjskih blokov sofinanciral v višini 5,1 milijona evrov in na podlagi dodeljenih sredstev soinvestiranja v prihodnje od novomeške občine odkupil enega od blokov v Podbrezniku.

Kot je povedal župan, občina z gradnjo najemniških stanovanj v najmlajši novomeški funkcionalno zaključeni soseski v Podbrezniku skupaj s skladom proaktivno pristopa k problematiki izrazitega presežka povpraševanja nad ponudbo stanovanj in uresničevanju zastavljenih ciljev v občinski stanovanjski politiki.

V naslednjih letih bo na območju Novega mesta v sodelovanju z zasebnimi investitorji skupno zagotovljenih 600 novih stanovanj.

Ob položitvi temeljnega kamna za 184 novih stanovanju v novomeškem Podbrezniku. (vir: MO NM)

M. D.