Novice iz Šentjerneja

Dobrodošlica, Šentjernej (vir: arhiv)

V občini Šentjernej tudi v tem času epidemije delujejo kolikor je to največ mogoče. Prejšnji teden se je na seji sestal občinski svet, v občini potekajo tudi nekatera gradbena oziroma vzdrževalna dela, ki so v tem času dovoljena.

V Občini Šentjernej je v teku javna razprava o predlogu občinskega proračuna za leto 2021. Odprta je od 26. novembra in traja do vključno 10. decembra 2020. Proračun je objavljen na spletni strani občine in dostopen tudi v občinski sejni sobi, kjer ga je možno dobiti na vpogled v času uradnih ur občine. Predlog proračuna je pomemben tudi z vidika investicij po posameznih krajih. Predlog proračuna je dostopen (tukaj), k predlogu proračuna je možno dati pripombe in predloge.

Na 12. redni seji so se v sredo, 25. novembra, sestali občinski svetniki, seja je potekala v rdeči dvorani Kulturnega centra Primoža Trubarja. Na seji so se med drugim seznanili s Strategijo razvoja turizma Občine Šentjernej 2019 – 2029 in jo potrdili kot osnovo za pripravo strateškega dokumenta na področju turizma.

Potrdili so predlog, da Javno podjetje EDŠ odproda odslužena osnovna sredstva, opisana in ovrednotena po cenitvi sodno zapriseženega cenilca.

Potrdili so tudi Odlok o spremembi meje območij naselij Šentjernej Roje. S tem so zagotovili popravek meje naselja, ki trenutno poteka po območju PSC Šentjernej – sever. V primeru dolgoročne širitve občinskega središča bodo objekti na tem območju uvrščeni v naselje Šentjernej in ne Roje.

Nova ulica v PSC Šentjernej – sever se imenuje Cesta Miloša Kovačiča.

Kadrovske zadeve: Občinski svet je za nadomestnega člana Komisije za priznanja in nagrade za preostanek mandatne dobe imenoval Joška Gornika, za nadomestna člana Nadzornega odbora Občine Šentjernej za preostanek mandatne dobe je imenoval Kristijana Kralja in Tatjano Vene ter predlagal v svet Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Novo mesto, Tino Lahne.

Župan je za novega poveljnika Štaba civilne zaščite imenoval Boštjana Koširja.

Dela, ki trenutno potekajo v občini:

  1. Sanacija ceste na Tolstem vrhu na relaciji od križišča za Zapuže do križišča proti Suhadolu v skupni dolžini približno 1300 metrov. Na nekaterih odsekih bo ostranjen asfalt in nadomeščen z novim. Nekateri odseki bodo samo prelasteni, drugi samo točkovno sanirani. Dela v vrednosti nekaj več kot 98.000 evrov izvaja podjetje JP EDŠ, Šentjernej.
  2. Rekonstrukcija ceste v Vajndolu v dolžini približno 400 metrov. Zamenjan bo spodnji ustroj ceste, urejeno odvodnjavanje in položena asfaltna prevleka. Dela v vrednosti 28.000 evrov izvaja Marko Luštek s. p.
  3. Nova hortikulturna ureditev na pokopališču v Šentjerneju: Pričela se je sanacija neustrezne zasaditve na pokopališču Šentjernej, za katero se je pripravil pregled obstoječih zasaditvenih načrtov ter predlog sanacije zasaditve na vzhodnem delu pokopališča, zaradi nepravilno razvrščenih grobnih polj.
Seja Občinskega sveta Občine Šentjernej, 25. november 2020. (vir: občina)

M. D.