Nove zaposlitve v občini Dolenjske Toplice

Dolenjske Toplice

Občina Dolenjske Toplice ima objavljena razpisa za zasedbo dveh delovnih mest, za koordinatorja na področju turizma in čistilko. 

Oba razpisa sta bila objavljena 31. decembra 2021, rok objave se izteče danes, 5. januarja, ob polnoči (do 23:59), v obeh primerih gre za izredno kratke roke prijave.

Koordinator za turizem

V primeru koordinatorja za splošne zadeve in turizem (OBJAVA) gre za zaposlitev za določen čas, za obdobje 4 let, s polnim delovnim časom (po naših podatkih za TIC) v razpisu zahtevajo višjo strokovno izobrazbo ali prejšnjo višješolsko izobrazbo (včasih I. stopnja).

Dodatni zahtevi sta še 6 mesecev delovnih izkušenj in znanje uradnega jezika. Dodatnega znanja vsaj enega tujega jezika v razpisnih pogojih ne zahtevajo. Razpis je dostopen na povezavi: Koordinator VI – objava

Objavljena je tudi vloga za zaposlitev. Obrazec – VLOGA ZA ZAPOSLITEV.

Kogar to zanima, lahko vlogo za zaposlitev pošlje v zaprti ovojnici z označbo »za javno objavo – koordinator VI, zadeva št. 110-3/2021« na naslov:

Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice ali na elektronski naslov: [email protected]

Vlogo tako lahko pošljete prek pošte ali prek navadne e-pošte, veljavnost prijave namreč ni pogojena z elektronskim podpisom. Kar je, najmanj, nenavadno. Vendar velja: prijava prek navadne elektronske pošte.

Delovno mesto čistilke

Za delovno mesto čistilke zahtevajo popolno višjo stopnjo osnovnošolske izobrazbe, karkoli naj bi to pomenilo – objava

Zaposlitev bo za nedoločen čas, s polovičnim delovnim časom (4 ure). Izbrani kandidat bo delo opravljal na območju občine Dolenjske Toplice.

Tudi v tem primeru se prijava lahko vloži v zaprti ovojnici prek pošte ali na elektronski naslov občine, pri čemer veljavnost prijave tudi v tem primeru ni pogojena z elektronskim podpisom. Vlogo lahko pošljete prek navadne e-pošte. Pripisati pa morate: »Za javno objavo – čistilka II, zadeva št. 110-4/2021.

V obeh razpisih je sicer navedeno, da mora kandidat vložiti prijavo v roku treh delovnih dni po objavi na spletni strani občine oziroma Zavoda RS za zaposlovanje. Kaj točno to pomeni, je najbolje povprašati odgovorno na občini, to je Nataša Šterk – OBJAVA 

Razpis se sicer izteče danes, 5. januarja 2022, minuto pred polnočjo.

Nataši Šterk, direktorici občinske uprave, smo poslali še nekaj vprašanj, odgovore bomo objavili, ki jih prejmemo.

Razpisa sta objavljena na strani: Občina Dolenjske Toplice 

M. D.