Nove omejitve pri zbiranju in prehajanju med regijami

Statistična regija Jugovzhodna Slovenija, ki je zaradi povečanega števila okužb z novim koronavirusom trenutno na rdečem seznamu.

Veljati je začel vladni odlok, po katerem je na območju celotne Slovenije prepovedano zbiranje več kot 10 ljudi, začasno pa se prepoveduje tudi prehajanje iz sedmih rdečih statističnih regij: Gorenjske, Jugovzhodne Slovenije, Koroške, Osrednjeslovenske, Posavske, Savinjske in Zasavske.

Ukrepe poznamo že iz spomladanskega obdobja, tokrat je drugače samo v tem, da je prepovedano prehajanje med statističnimi regijami, spomladi pa je bilo to med občinami.

Na rdečem seznamu je tudi Jugovzhodna Slovenija, ki zajema 21 občin v Beli krajini, na Dolenjskem in Kočevsko-ribniškem območju. V okviru regije ni omejitev pri prehajanju, drugače pa je, če gremo npr. v osrednjeslovensko ali posavsko regijo.

Občine v statistični regiji Jugovzhodna Slovenija so: Črnomelj, Metlika, Semič, Dolenjske Toplice, Straža, Žužemberk, Mirna Peč, Novo mesto, Šmarješke Toplice, Trebnje, Mirna, Šentrupert, Mokronog – Trebelno, Škocjan, Šentjernej, Kočevje, Ribnica, Sodražica, Kostel, Osilnica in Loški Potok.

Pa poglejmo nove ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa.

Prepovedano zbiranje več kot 10 ljudi

Na območju celotne Slovenije je prepovedano zbiranje več kot 10 ljudi.

V regijah, kjer število na novo okuženih oseb v zadnjih 14 dnevih presega 140 na 100.000 prebivalcev (rdeče regije), so prepovedane:

 • vse javne prireditve (npr. kulturne, športne, koncerti),
 • javni shodi,
 • poroke in
 • verski obredi.

Regije, kjer število na novo okuženih oseb v zadnjih 14 dnevih presega 140 na 100.000 prebivalcev (rdeče regije):

 • Gorenjska (kumulativna 14-dnevna incidenca 265/100.000 prebivalcev)
 • Jugovzhodna Slovenija (kumulativna 14-dnevna incidenca 155/100.000 prebivalcev)
 • Koroška (kumulativna 14-dnevna incidenca 251/100.000 prebivalcev)
 • Osrednjeslovenska (kumulativna 14-dnevna incidenca 229/100.000 prebivalcev)
 • Posavska (kumulativna 14-dnevna incidenca 151/100.000 prebivalcev)
 • Savinjska (kumulativna 14-dnevna incidenca 165/100.000 prebivalcev)
 • Zasavska (kumulativna 14-dnevna incidenca 194/100.000 prebivalcev)

Uradne podatke o številu okuženih po regijah najmanj enkrat tedensko objavljata Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in Uradni list Republike Slovenije.

Dovoljeno je zbiranje:

 • do deset ljudi, če je mogoče zagotoviti minimalno varnostno razdaljo v skladu z navodili NIJZ,
 • skupini več kot deset oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva,
 • do šest sodelavcev pri uporabi skupnega osebnega transporta za prevoz na ali iz dela in ob uporabi zaščite nosne in ustne sluznice.

Javne prireditve, za katere je pred uveljavitvijo sprememb odloka (pred 16. 10. 2020) NIJZ izdal pozitivno mnenje, se lahko izvedejo, če izpolnjujejo predpisane pogoje.

Nadzor opravljajo pristojni inšpektorati in policija.

Omejitev prehajanja iz regije s slabimi epidemiološkimi razmerami

Odlok začasno prepoveduje prehajanje iz regije s slabimi epidemiološkimi razmerami (rdeče regije). Meja, pri kateri statistična regija velja za regijo s slabimi epidemiološkimi razmerami, je določena pri kumulativni 14-dnevni incidenci nad 140/100.000 prebivalcev. Uradne podatke o številu okuženih po regijah najmanj enkrat tedensko objavlja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ta odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki jih izvajajo pristojne službe, za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb ter za dejavnosti, ki so omejene ali prepovedane z drugimi odloki.

Izjemoma je za posameznike dovoljeno prehajanje iz rdeče regije v druge regije ob upoštevanju priporočil NIJZ za:

 1. prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,
 2. opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
 3. odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
 4. varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov,
 5. dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev,
 6. dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,
 7. dostop do storitev za nujne primere,
 8. dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,
 9. dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,
 10. izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču,
 11. koriščenje turističnih kapacitet katerih rezervacija je bila opravljena do uveljavitve tega odloka.

Za prehajanje iz rdeče regije, kjer velja 11 izjem, je za vsako izjemo potrebno dokazilo, kot npr.:

 • zemljiškoknjižni izpisek za nepremičnino,
 • izjava za obisk bolnega svojca,
 • potni nalog za opravljanje gospodarske dejavnosti,
 • potrdilo o rezervaciji turistične namestitve.

Posamezniku je omogočen dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin le v statistični regiji, kjer prebiva.

Ob upoštevanju priporočil NIJZ je na prostem oziroma odprtih javnih krajih v statistični regiji prebivališča omogočeno tudi izvajanje športno-rekreacijskih dejavnosti individualnega značaja (npr. tek, kolesarjenje, golf, joga) ali izvajanje takšnih športno-rekreacijskih dejavnosti, pri katerih ob običajnem izvajanju ni mogoč stik z drugimi posamezniki (npr. tenis, badminton, balinanje).

Za prebivanje v statistični regiji šteje stalno ali začasno prebivališče, pri čemer je lahko nastanjen samo na enem naslovu prebivanja in se ne sme seliti med obema prebivališčema.

Nadzor opravljajo pristojni inšpektorati in policija.

Vir: tukaj 

C. R.