Nova ugodna bonitetna ocena za Slovenijo

(vir: arhiv)

Bonitetna agencija Fitch Ratings je včeraj potrdila bonitetno oceno Republike Slovenije pri A s stabilnimi obeti.

Agencija Fitch Ratings s potrditvijo ocene Sloveniji priznava močno institucionalno strukturo, osredotočenost na razvoj in verodostojni politični okvir, ki je podprt s članstvom v EU.

Stabilni obeti ocene odražajo pričakovanja agencije glede vzdržnega gospodarskega okrevanja, ki je podprto z načrtovanim povečanjem investicij, nadaljevanjem izvozne usmerjenosti in vpeljavo politik, ki so skladne s srednjeročno vzdržnostjo javnih financ.

Agencija za leto 2021 napoveduje visoko gospodarsko rast, v višini 6,4 %, saj je večina gospodarskih sektorjev v zadnjih osemnajstih mesecih pokazala odpornost na omejitve, ki jih je prinesla pandemija. Razlog je tudi v ukrepih vlade. Tudi za leti 2022 in 2023 pričakujejo, da bo slovensko gospodarstvo raslo v povprečju 3,8 % letno.

Fitch Ratings predvideva javnofinančni primanjkljaj v višini 7,4 % bruto domačega proizvoda (BDP) v letu 2021, za katerega pa pričakuje znižanje na 5,6 % v letu 2022 in na 3,7 % v letu 2023. Tudi za javni dolg predvidevajo, da se bo znižal z 79,8 % BDP v 2020 na 73,4 % v letu 2025. Zaposlenost je presegla stopnjo pred pandemijo, stopnja nezaposlenosti pa je v drugem kvartalu 2021 znašala le 4,4 %.

Tovrstne ocene so za Slovenijo izredno pomembne, saj vplivajo tudi na tuje vlagatelje, investicije in obrestne mere za najeta posojila, kar se v končni fazi odraža tudi pri vseh prebivalcih.

M. D.