Nova minimalna plača

pixabay.com

S 1. januarjem bodo minimalne plače višje za 29 evrov neto. To je decembra potrdil državni zbor, v podjetjih pa bodo nove zneske morali izplačati ne glede na to, ali je to urejeno tudi s pogodbami o zaposlitvah.

Nova minimalna plača bo za 4,5 odstotka višja kot doslej, znašala bo 667 evrov neto – trenutno je približno 638 evrov neto. Dvig minimalne plače bo veljal od 1. januarja 2019.

Z letom 2020 bo nova minimalna plača 700 evrov neto.

Novela zakona o minimalni plači določa tudi izločitev dodatkov iz minimalne plače, kar pa bo začelo veljati šele v letu 2020. Poleg tega novela ureja formulo za izračun, po kateri bo minimalna plača omejena navzgor in navzdol. Formula bo tako določila njen izračun, ki bo minimalni plači določila maksimum in minimum. Formula omejuje izračun plače tako navzdol kot navzgor, in sicer najmanj 20 in največ 40 odstotkov nad preračunami minimalnimi življenjskimi stroški.

Glede na kratek rok za uskladitev novih minimalnih plač s 1. januarjem 2019 v podjetjih pričakujejo precej težav. Vendar pa je nova minimalna plača določena z zakonom, kar pomeni, da jo morajo delodajalci tudi izplačati, četudi je v pogodbah o zaposlitvi oziroma panožnih pogodbah morda določena nižja plača.

Delodajalci višji minimalni plači ne nasprotujejo, zavzemali so se za socialni dialog, na splošno pa od vlade pričakujejo, da bo ta znižala davke in prispevke iz bruto plač. S tem bi bile neto plače vseh zaposlenih višje. Vendar pa vlada na to ne pristaja.

Ob sprejemanju zakona so delodajalci poudarjali, da v Sloveniji že velja zakon o minimalni plači, po katerem bi moralo resorno ministrstvo za delo pripraviti izračun novega zneska. V njem bi upoštevalo različne parametre (od inflacije, gospodarske rasti in podobno). Določen je tudi socialni dialog med sindikati, delodajalci in vlado. Na podlagi izračuna in razprave bi nato minister določil novo višino minimalne plače in to objavil v Uradnem listu RS. V podjetjih pa bi to potem tudi izplačevali.

Delodajalci so prepričani, da zdajšnje spremembe zakona o minimalni plači niso bile potrebne, minimalna plača bi bila vseeno višja, saj Slovenija dosega gospodarsko rast, pa tudi inflacija je višja.

C. R.