Nov nesmisel: Tudi CSD Črnomelj deluje v najetih prostorih in plačuje visoko najemnino

Z najemnino so stavbo doslej že vsaj 3-krat poplačali.

CSD Črnomelj deluje v najetih prostorih, na naslovu Ulica 21. oktobra 9. V najemu ima 418 kvadratnih metrov površin, za kar plačuje 9,30 evra najemnine za kvadratni meter. Mesečno je to 3.887,40 evra, letno 46.648,80 evra, v 10 letih 466.488 evrov. Vrednost treh takšnih stanovanjskih hiš, kot je ta, v kateri CSD Črnomelj zdaj gostuje. Lastnik stavbe je Nacek Karin.

Po podatkih Geodetske uprave RS je bila stavba zgrajena leta 1995, ima tri etaže, kot dejanska raba so navedeni poslovni prostori. S parcelo vred je ocenjena na 227.633 evrov. Katastrski vpis ni urejen. Kot je videti, za stavbo ni izdelana niti energetska izkaznica.

Iz Poslovnega registra Slovenije (PRS) je razvidno, da je Center za socialno delo (CSD) Črnomelj vsaj od novembra 1988 vodila Vladimira Potočar, center pa je deloval v prostorih na naslovu Mirana Jarca 2 (stavba na spodnji sliki). Potočarjeva je bila direktorica do 30. 12. 2011. Center se je iz stavbe v ulici Mirana Jarca v zasebno stavbo v Ulici 21. oktobra preselil torej v času, ko je tega vodila Potočarjeva. Od 6. januarja 2012 dalje je direktorica Marjetka Papež.

CSD Črnomelj se je iz stavbe, ki je v lasti Občine Črnomelj in kjer po vseh pravilih naj ne bi bilo najemnine, preselil v najete prostore, kjer zasebniku plačajo 3.884,40 evra mesečne najemnine. Vse to v času, ko je CSD vodila Potočarjeva.

V CSD Črnomelj, je bilo ob koncu lanskega leta 13 redno zaposlenih, poleg tega je bila še 1 pripravnica. Ob tem je imelo 13 redno zaposlenih v stavbi na naslovu, kjer so zdaj, na voljo 32 kvadratnih metrov poslovnih površin (kvadratura enosobnega stanovanja). Če prištejemo še pripravnico in 4, ki so delale po programu javnih del, pa je bilo to 23 kvadratnih metrov za vsakega zaposlenega. Površina garsonjere.

Po programu javnega dela Pomoč Romom pri socializaciji sta bili sicer zaposleni 2 delavki, ena izmed njih je bila Rominja. Za program javnega dela Socialno vključevanje posebej ranljivih skupini v Občini Črnomelj in Občini Semič pa sta bili zaposleni še 2 delavki (prek javnih del).

Nadalje ima CSD 15,60 kvadratnega metra površin v najemu še v Semiču, od občine Semič, kjer pa gre za brezplačni najem. CSD v tamkajšnji pisarni dela vsak ponedeljek.

Koliko je CSD Črnomelj, ki je javni zavod, doslej plačal za najemnino, iz spletne baze Erar ni razvidno, saj najemodajalec Nacek Karin ne posluje s statusom podjetja ali samostojnega podjetnika. Najemnino mu plačujejo najverjetneje kot fizični osebi, lahko pa tudi na račun kakšnega od drugih podjetij. Takšne so zakonske možnost. Mesečno je to za Črnomelj astronomskih 3.887,40 evra.

Poročali smo že, da smo pri preverjanju socialne problematike na območju Centra za socialno delo Novo mesto prišli do najemnine zasebnemu podjetju, novomeški center je doslej plačal že 270.010 evrov najemnine, za kvadratni meter najetega prostora plača mesečno 14 evrov. V Črnomlju je to 9,30 evra. Za Črnomelj, pa tudi regijo, je to zelo veliko. Za primer: najemnina za kvadratni meter stanovanjske površine v Ljubljani je 10 evrov.

Poslovanje CSD Črnomelj

CSD Črnomelj je imel lani 672.918,16 evra prihodkov in 668.050,93 evra odhodkov. Presežek je bil 8.397,76 evra (v Novem mestu le dobrih 1.600). Prejeli so 11.803 zadev v reševanje (skoraj 1.000 primerov mesečno), rešili so jih 11.302, ostale so prenesli v reševanje v letošnje leto. Največ prejetih zadev se nanaša na pravice iz javnih sredstev (vrtec, učenec, dijak, študent – otroški dodatek, subvencije vrtca ipd.).

Navajajo zahtevne primere in nasilje, s katerimi se srečujejo pri svojem delu

V poročilu navajajo, da se srečujejo z zelo zahtevnimi primeri, s ponavljajočimi nasilji, pogrešajo ustanove za družinsko terapijo. Na področju varstva otrok se vse pogosteje srečujejo z otroci, ki imajo samo vedenjske težave ali pa so te povezane tudi s psihiatričnimi težavami. Opozarjajo tudi na pomanjkanje skrbnikov, saj ljudi, ki bi bili pripravljeni prevzeti to vlogo, močno primanjkuje. V CSD pa se čedalje pogostejše srečujejo tudi z grožnjami uporabnikov. Zato so za zaposlene pripravili posebno izobraževanje o delu s težavnimi uporabniki in načini komuniciranja. Strokovni delavci so prekomerno obremenjeni tudi zaradi obravnave romske tematike. Navajajo, da se obseg in vsebina dela na tem področju vztrajno povečujeta, zato opozarjajo na nujnost po dodatni zaposlitvi strokovnega delavca za to področje.

Še vedno ne vemo bistvenega: Kakšno je socialno stanje črnomaljskih in semiških prebivalcev!

Poročilo, ki je priloga bilancam za leto 2016, je sicer bistveno boljše kot novomeško, iz njega pa še vedno ne izvemo, kakšno je socialno stanje v občinah Črnomelj in Semič, ki ga CSD obravnava.

Le kaj se to dogaja v naši državi? Na eni strani gromozanske najemnine zasebnikom, namesto da bi država in občine (tudi to je naloga občinskih vodstev) težile k lastnim prostorom, na drugi pa nobenih javnih podatkov o stiskah ljudi, za katere so v bistvu ti javni oz. proračunski porabniki sploh ustanovljeni!

T. H.