Nov mandat organov Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine

TPV Novo mesto: Gospodarsko zbornico Dolenjske in Bele krajine vodi mag. Marko Gorjup iz TPV GROUP Novo mesto. (vir: arhiv)

Na Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine (GZDBK) so v mesecu marcu potekale volitve članov upravnega odbora, nadzornega odbora in predsednika zbornice. Štiriletni mandat novoizvoljenim organom zbornice je začel teči v soboto, 24. aprila 2021.

Za novega predsednika Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine je bil izvoljen mag. Marko Gorjup, TPV GROUP d. o. o., ki je na tem mestu nasledil dolgoletnega predsednika gospodarske zbornice Jožeta Colariča, Krka, d. d., Novo mesto.

Marko Gorjup (vir: GZDBK)

Marko Gorjup je univ. dipl. inž. strojništva in magister podjetništva, rodil se je leta 1968 v Novem mestu.

Svojo poklicno pot že od samega začetka – od leta 1994 – gradi v Skupini TPV. Skozi različna delovna mesta je spoznaval poslovne procese podjetja in postopoma prevzemal vodstvene funkcije. Julija 2006 je postal član uprave TPV d. d., julija 2016 pa je prevzel funkcijo direktorja – predsednika poslovodstva TPV d. o. o. Danes v vlogi direktorja TPV GROUP d. o. o., obvladujoče družbe v Skupini TPV, skrbi za strateški razvoj vseh družb v skupini.

Izvoljen je bil tudi upravni odbor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine v sestavi:

 1. Andrej Bajuk, TEM Čatež, d. o. o.
 2. Nevenka Bašek Zildžović, Revoz, d. d.
 3. Andrej Baškovič, Treves, d. o. o.
 4. Stanislav Blatnik, Nolicom, d. o. o., Novo mesto
 5. Jože Bobič, Bobič Yacht Interior, d. o. o.
 6. Franci Bratkovič, Razvojni center Novo mesto, d. o. o.
 7. Jože Colarič, Krka, d. d., Novo mesto
 8. Mojca Črtalič Andolšek, FerroČrtalič, d. o. o.
 9. Boštjan Gaberc, Mikrografija, d. o. o.
 10. Sonja Gole, Adria Mobil, d. o. o., Novo mesto
 11. Marko Gorjup, TPV GROUP d. o. o.
 12. Brane Kastelec, Terme Krka, d. o. o., Novo mesto
 13. Igor Kastelic, REM, d. o. o.
 14. Anton Konda, Keko – oprema, d. o. o., Žužemberk
 15. Ivan Kralj, Arex, d. o. o., Šentjernej
 16. Igor Kržan, Polje harmonije, d. o. o.
 17. Borut Šterbenc, Kolpa, d. d., Metlika

Izvoljen je bil še nadzorni odbor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine v sestavi:

 1. Franc Frelih, Plasta, d. o. o.
 2. Igor Jarc, Cablex plastik, d. o. o.
 3. Radko Luzar, L-Tek, d. o. o.

Skupščina članov GZDBK, ki jo zbornica običajno organizira v mesecu marcu, bo zaradi trenutnih epidemioloških razmer izvedena predvidoma 10. junija 2021 na Otočcu, so objavili v zbornici.

M. D.