Nižje plačilo vrtca uveljavlja 298 staršev

(vir: arhiv)

Starši, ki rešujejo osnovni stanovanjski problem na območju Mestne občine Novo mesto, lahko od novembra 2016 uveljavljajo nižje plačilo vrtca. Ugodnost trenutno uveljavlja 298 staršev otrok, ki obiskujejo vrtce Ciciban, Pedenjped in Ringa Raja ter vrtca pri Osnovni šoli Stopiče in Osnovni šoli Brusnice. Razliko v ceni, ki znaša 100 tisoč evrov letno, vrtcem pokrije občina.

Starši, ki prebivajo na območju novomeške občine in imajo stanovanjska posojila, s katerimi rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje, hkrati pa imajo otroka ali otroke v javnem vrtcu ali vrtcu s koncesijo, lahko uveljavljajo nižje plačilo vrtca. Razlika je za en dohodkovni razred nižja cena, glede na to, kar jim določi center za socialno delo. Ugodnost velja za vse od 2. do vključno 9. dohodkovnega razreda. Vrtec pa staršem nato na podlagi odločbe pristojnega centra za socialno delo, ki jo prejmejo starši, obračuna en plačni razred manj.

Starši morajo sočasno, ko na centru za socialno delo vložijo vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, vrtcu, v katerega je otrok vključen, posredovati podpisano izjavo, da uveljavljajo nižje plačilo zaradi reševanja osnovnega stanovanjskega problema. Če je otrok že vključen v vrtec, izjavo izpolnijo in vrtcu posredujejo naknadno. To lahko naredi katerikoli

Vlogi morajo starši priložiti naslednja dokazila:

  • namensko kreditno pogodbo za stanovanjski kredit,
  • kupoprodajno pogodbo za nakup stanovanja oziroma stanovanjske hiše na območju Mestne občine Novo mesto ali izpisek iz zemljiške knjige oziroma v primeru novogradnje kupoprodajno pogodbo za nakup nepremičnine (parcele) ali izpisek iz zemljiške knjige in pravnomočno gradbeno dovoljenje, oziroma v primeru rekonstrukcije stanovanjske hiše – pravnomočno gradbeno dovoljenje, v obeh primerih izdano na vlagatelja ali vlagateljevega zakonca oziroma zunajzakonskega partnerja, vse na območju Mestne občine Novo mesto,
  • potrdilo banke o odplačevanju kredita (potrebno priložiti pri vsakokratni izdaji odločbe pristojnega centra).

Vir: Mestna občina Novo mesto

C. R.