Nezasedeno službeno stanovanje v Črnomlju ponovno naprodaj

Cankarjeva ulica, Črnomelj.

Ponovno je naprodaj nezasedeno službeno stanovanje v Črnomlju. Javna dražba bo v ponedeljek, 27. septembra 2021, ob 10. uri, na naslovu Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

Neopremljeno stanovanje na Cankarjevi ulici 2 v Črnomlju je veliko 67,60 m2; izklicna cena znaša 58.000 evrov. V ta znesek ni vštet davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Dražitelji morajo plačati varščino v višini 10 odstotkov od izklicne cene za posamezno stanovanje, pri čemer mora biti varščina na račun ministrstva položena do 22. septembra 2021.

Podrobnejše informacije so objavljene na povezavi: Ponovna javna dražba za prodajo stanovanja v Črnomlju

A. L.