Neverjetno visoka nakazila Fajonove na račun centra pod vodstvom Dejana Prešička

Dejan Prešiček (v rdečem) prvi z leve. (vir: arhiv)

Saksofonist Dejan Prešiček, vidni član stranke Socialni demokrati in tesni sodelavec Tanje Fajon, je od 1. junija 2023 direktor Centra za mednarodno sodelovanje in razvoj (CMRS), ki je v državni lasti. Po juniju 2023 pa so se prihodki CMRS z ministrstvom za zunanje in evropske zadeve, ki ga vodi Fajonova, izredno povečali.

Ministrstvo je Prešičku v tem času nakazalo več kot 2 milijona evrov, v večini primerov je kot namen nakazila navedeno “Plačilo vnaprej/Predplačilo”.

Tovrstnih predplačil pred Prešičkom skorajda ni bilo. Nakazila na račun CMRS pred 1. 6. 2023 so bila minorna, manj kot 10 tisoč evrov in še to ne vsak mesec. S Prešičkom pa se je začelo. Oktobra 2023 so od ministrstva pod vodstvom Fajonove prejeli dobrih 597 tisoč evrov, decembra 2023 jim je ministrstvo nakazalo 449 tisoč evrov, nekaj manj kot 969 tisoč evrov predujma pa še marca 2024.

Marca 2024 je Fajonova k CMRS pod vodstvom Prešička preusmerila dva zneska, in sicer 863.993 in 104.673 evrov, oba 20. marca 2024, kot namen plačila pa je tudi tu navedeno “Plačilo vnaprej/predplačilo”.

Iz evidenc Erarja* (vir) je razvidno, da ima ministrstvo s CMRS sklenjene večmesečne, ponekod tudi triletne pogodbe, za:

  • Storitve prevozov za potrebe ministrstvo
  • Selitvene in špediterske storitve za potrebe ministrstva
  • Fizično in tehnično varovanje objektov ministrstva
  • Nakup novega manjšega tovornega vozila
  • Vzdrževanje informacijskega sistema in opreme za skeniranje za arhivski informacijski sistem za tajne podatke
  • Izvajanje storitev prevozov z avtobusi za potrebe ministrstva
  • Urejanje, evidentiranje in digitalizacija dokumentarnega in arhivskega gradiva ministrstva ipd.

Kaj je CMRS?

Center za mednarodno sodelovanje in razvoj (CMSR) je samostojna raziskovalna in svetovalna neprofitna organizacija na področju mednarodnih ekonomskih odnosov, katerega korenine segajo v 60. leta 20. stoletja. To pomeni, da je bil ustanovljen za “proučevanje sodelovanja Jugoslavije z deželai v razvoju”, je razvidno iz dokumentov Visoke šole za politične vede (vir). Za neuvrščene torej. Tradicija se je nadaljevala, CMRS pa je v državni lasti. Kot namen je vpisano delo za splošno koristni namen na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja.

Sedež CMRS je na Kardeljevi ploščadi 1, Ljubljana. Kot področja delovanja je na spletni strani sicer vpisano (vir), da “CMSR opravlja temeljne in aplikativne raziskovalne, svetovalne, informativne, dokumentacijske, promocijske, izobraževalne, publicistične in posredniške dejavnosti na področjih, pomembnih za mednarodno razvojno sodelovanje”.

Iz sklenjenih pogodb z ministrstvom pod vodstvom Fajonove in plačil pa je razvidno, da denar v obliki predplačil in predujmov v njenem času črpajo predvsem za druge dejavnosti.

Dejan Prešiček, po poklicu saksofonist in glasbeni pedagog (vir), ima na naslovu bivanja v Ljubljani odprt tudi status samostojnega podjetnika. S. p. za poslovne storitve je odprl junija 2019, poslovni izkazi njegovega s.p. javno niso dostopni.

Nakazila ministrstva za zunanje in evropske zadeve v zadnjih mesecih:

Posamezni meseci, kjer je razvidno, da je šlo večinoma za nakazila po predplačilih oz. predujmih:

Saksofonist Dejan Prešiček (vir: https://www.cmsr.si/sl/o-nas/)

M. D.