Občine Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog-Trebelno se prijavljajo na javni poziv Uprave RS za zaščito in reševanje, ki omogoča sofinanciranje nakupa gasilskih vozil za gašenje in reševanje z višin.

Dokument: Finančna konstrukcija nakupa gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višini. (Vir: Pixabay.com)

Glede na razpis, ki ga je Uprava RS za zaščito in reševanje objavila 16. decembra 2016, so upravičeni do sofinanciranja 40 % stroškov. Pri tem v občinah navajajo, da znaša tipizirana vrednost takšnega gasilskega vozila 650.000 evrov (toliko uprava za zaščito in reševanje priznava kot najvišjo nabavno vrednost). To pomeni, da prijavljene občine na javnem razpisu lahko dobijo največ 260.000 evrov nepovratnih sredstev iz požarnega sklada. Za toliko tudi dajejo.

Preostala sredstva pa bodo občine zagotovile same, pri čemer bo glede na doseženi medsebojni dogovor za delitev stroškov uporabljen demografski ključ, po katerem bo morala:

  • Občina Trebnje prispevati 58,26 % oz. 285.474 evrov,
  • Občina Mirna 13,37 % oz. 65.513 evrov,
  • Občina Mokronog-Trebelno 15,78 % oz. 77.322 evrov in
  • Občina Šentrupert 12,59 % 61.691 evrov.

Ključ so občine določile že v sporazumu o sodelovanju pri nakupu gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin.

Skupni znesek vozila s pripadajočo opremo bo sicer 750.000 evrov, za kar naj bi občine pridobile ponudbo, če je najugodnejša ne navajajo, mi pa zaenkrat tega tudi nismo preverjali. Ne glede na to, razliko med občinskimi prispevki in nabavno vrednostjo 750.000 evrov bo kot nepovratna sredstva prispevala Uprava RS za zaščito in reševanje (260.000 evrov oz. 34,67 % vrednosti).

Nekateri občinski sveti so to že obravnavali, drugi še bodo. Nosilna občina je največja med omenjenimi, to je Trebnje.

Zanimivo, kako majhne občine lahko delujejo enotno in najdejo skupne rešitve. Česar podobnega nismo videli še pri nobeni drugi občini ali občinah, pa smo prečesali že marsikatero in veliko tega spremljamo že več let.

In ni samo to: tudi ta razpis je spremljala obsežna dokumentacija, ki jo je treba predložiti, vsi tisti elaborati in podobno. Tudi to delo so si v občinah razdelili.

T. H.