Neverjetno: Pošiljajo otroke v osnovno šolo ali ne, socialna pomoč priteka!

(vir: pixabay.com)

Neobiskovanje osnovne šole ni krivdni razlog za odvzem socialne denarne pomoči. Centri za socialno delo podatke o tem, kateri mladoletni otroci ne obiskujejo obvezne osnovne šole imajo, vendar le “za informacijo, katere družine imajo težave pri izvajanju starševske vloge”.

Vse po zakonu, nad katerim je bdela stranka SD z njihovo Anjo Kopač Mrak na čelu.

Uvodoma zapisano je razvidno iz odgovora Centra za socialno delo Dolenjska in Bela krajina, enota Novo mesto, na svetniško vprašanje Jasne Kos Plantan, ki je dala pobudo o tem, naj novomeška občinska uprava pridobi podatek, koliko je bilo v Novem mestu odvzetih socialnih pomoči zaradi neobiskovanja osnovne šole v občini.

Občinska uprava je podatek iskala pri centru za socialno delo, ti so jim poslali daljši odgovor , na podlagi katerega so nato v novomeški občinski upravi zapisali, “da CSD Novo mesto ne more oz. ne želi posredovati konkretnih podatkov“. Podatki pa bi pokazali, kako prizadevanja občine za dobrobit otrok dejansko delujejo v praksi.

“Mnenja smo namreč, da je pravica otrok do izobraževanja večja, kot pravica njihovih staršev, da razpolagajo z denarjem socialnih pomoči,” so dodali.

CSD Novo mesto: Neobiskovanje osnovne šole ni krivdni razlog za ukinitev pravice do socialne pomoči

V CSD navajajo določila Zakona o socialno varstvenih prejemkih, kjer so med drugim določeni pogoje in upravičenost do denarne socialne pomoči oziroma materialnega stanja vlagatelja in njegovih družinskih članov.

V 28. členu zakona so zapisani tudi krivdni razlogi, zaradi katerih Center za socialno delo izplačevanje denarne socialne pomoči lahko ukine. Med razlogi za ukinitev pravice do denarne socialne pomoči pa ni navedeno neobiskovanje šole mladoletnih otrok, za katere je upravičenec do denarne socialne pomoči dolžan skrbeti.

Nadalje 60. člen zakona, kjer je določena zbirka podatkov, katere CSD lahko pridobiva in jih obdeluje, ne predvideva pridobivanja podatka o neobiskovanju pouka mladoletnega otroka, za katerega je dolžan skrbeti upravičenec do denarne socialne pomoči.

CSD podatke ima, “kot informacije”

Je pa nadalje razvidno, da CSD podatke o neobiskovanju pouka otrok pridobiva, vendar, kot navajajo: “izključno z namenom izvajanja socialno varstvenih storitev, kot informacije, katere družine imajo težave pri izvajanju starševske vloge, da poskrbijo za vključenost otrok v redno izobraževanje in so podlaga za metode socialnega dela v okviru socialno varstvenih storitev”.

Ob koncu so v CSD Novo mesto zapisali: “Poslanstvo centra za socialno delo je pomoč ljudem, ki se znajdejo v materialni ali socialni stiski. Niti doktrina socialnega dela niti zakonodaja, po katerih nalogah je CSD stvarno pristojen, ne zajema represivne prijeme za reševanje problematike ljudi, s katerimi se srečuje pri svojem delu.”

Zakon po meri SD

Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre) je bil v državnem zboru sprejet natanko pred 10 leti (13. julija 2010). Nato je bilo še nekaj dopolnitev oz. sprememb, največ v letih 2015 do 2018, to je v času, ko je to področje obvladovala stranka SD oziroma Anja Kopač Mrak. Tudi osnovni zakon leta 2010 je bil sprejet v času, ko je vlado vodila SD. Kopač Mrakova  je bila v svoji karieri najprej državna sekretarka, nato ministrica in spet državna sekretarka, nazadnje v kabinetu Marjana Šarca.

Za socialno področje je zelo skrbela predvsem z organizacijskega vidika in izvajala spremembe, za katere sploh ni jasno, čemu so bile potrebne. Šarčeva ministrica Ksenija Klampfer pa ji je bila posredno podrejena.

Na ministrstvo, ki ga od 13. marca 2020 vodi Janez Cigler Kralj, smo zato poslali vprašanje, ali nameravajo nesmiselna določila v Zakonu o socialno varstvenih prejemkih spremeniti.

Dejan Židan, nekdanji (odstopljeni) predsednik vladne SD, in Anja Kopač Mrak (nekdanja ministrica in nato državna sekretarka v kabinetu Marjana Šarca ter njegova desna roka za področje sociale, varstva starejših ipd.). (Vir: Zajem zaslona)

J. M.