Število brezposelnih povprečno še vedno presega 100 tisoč oseb. Delodajalci pa iščejo večinoma le delavce v proizvodnji, voznike, natakarje, čistilce, prodajalce, kuharje in podobne poklice. Dlje od srednje šole večinoma ne pridejo. 

Ob tem pa se je zgolj v tem šolskem letu na različne višje in visoke šole vpisalo 80.798 študentov. Hkrati študira skoraj polovica (48 %) mladih v starosti od 19 do 24 let. Ob tem lahko beremo, da se bo morala “izobrazbena raven še naprej dvigati”. Za koga? Delodajalci izobraženih tako ne potrebujejo! Že zdaj imamo blizu 400.000 višje in visoko izobraženih in okrog 40 študentov in 9 diplomantov na 1.000 prebivalcev.

Povprečno še vedno 100.000 brezposelnih

Zavod RS za zaposlovanje je sporočil, da je bilo v prvih treh mesecih na Zavodu prijavljenih povprečno 100.088 brezposelnih oseb, na zadnji marčevski dan pa je bilo 95.169 registriranih brezposelnih. V prvem tromesečju se je na novo prijavilo 24.794 brezposelnih oseb. Od tega se je 14.782 oseb prijavilo zaradi izteka zaposlitve za določen čas. Prvih iskalcev zaposlitve je bilo 2.569, kar 4.105 pa je bilo trajno presežnih delavcev in stečajnikov. Iz evidence brezposelnih se je odjavilo 29.220 brezposelnih, od teh se jih je zaposlilo le 22.304, kar je 5,7 odstotka manj kot lani. Preostalih 6.916 pa se je “izgubilo”.

Na območju novomeške službe 4.303 in ljubljanske 26.980 brezposelnih

Na območju Območne službe Zavoda RS za zaposlovanje Novo mesto je bilo konec marca 4.303 brezposelnih oseb. Na območju Območne enote Ljubljana, kamor spada tudi Kočevsko-ribniško območje, pa 26.980 brezposelnih. Skupno je bilo samo v teh regijah več kot polovica števila brezposelnih ob koncu leta 2008, ob začetku krize, ko je bilo v Sloveniji manj kot 60 tisoč brezposelnih.

Delodajalci iščejo ljudi za delo v proizvodnji, voznike, natakarje, čistilce, strežnike …

Nadalje je skrb vzbujajoč podatek, da so podjetja (delodajalci) v prvem tromesečju 2017 na Zavodu najbolj iskali brezposelne s poklici, za katere ni potrebna niti končana srednja šola. Iskali so večinoma delavce za preprosta dela, voznike težkih tovornjakov, natakarje, čistilce, strežnike, zidarje in podobno. Podatki so za celo Slovenijo.

Še dolgo ne bomo “Silicijeva dolina”

Kot je videti, Slovenija s takšnim tempom še dolgo ne bo postala učeča se družba, ki stremi k razvoju, da ne rečemo “druga Silicijeva dolina”.

Prosta delovna mesta v 1. tromesečju 2017:

Poklicna skupina Število prostih delovnih mest
Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, d. n. 589
Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev 477
Natakarji 444
Čistilci, strežniki in gospodinjski pomočniki ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah 345
Zidarji ipd. 306
Prodajalci 287
Kuharji 272
Varilci ipd. 261
Elektroinštalaterji 251
Strugarji ipd. 230

Vir: Zavod RS za zaposlovanje.

T. H.